A kiállítás a 19. század utolsó harmadától mutatja be a vidék paraszti életmódját, az emberi élet három nagy fordulója: a születés, a házasság és a halál szokáskörének tárgyai és archív fotográfiák segítségével. A sokalakos jelenetekben gazdag tárlat a szokások, a néphit, a népi vallásosság mellett a tárgyalkotó népművészet emlékeinek megismerésére is lehetőséget ad.

Látogatható egész évben,
nyitvatartási időben!

A kiállítás múzeumalapítónknak, Nagy Ivánnak állít emléket, az európai műveltségű történész könyvtárának sajátos megközelítésű bemutatásával. A könyvtárban a magyar történelem, legfontosabb eseményei is feltárulnak a látogatók előtt, különös tekintettel Nógrád vármegyére. A könyvtár belépőjéül a tudós pályaképét is felvázoló korhű dolgozószoba-enteriőr szolgál.

Látogatható egész évben,
nyitvatartási időben!

Az egykori vármegyeháza épületében (Civitas Fortissima tér 2.) található kiállítás bepillantást nyújt Madách Imre életének sorsdöntő pillanataiba, közéleti tevékenységébe, s ezen belül az 1848/49-es szabadságharccal közvetlenül vagy közvetve összefüggő eseményekbe. A könyvbarát látogatók itt megcsodálhatják Madách Imre fő művének Az ember tragédiája-nak összes magyar nyelven megjelent kiadását: az 1861-ben nyomtatott első kötettől egészen a modern, kortárs kiadványokig, köztük számos igazi, szemet gyönyörködtető könyvritkasággal. A tárlaton látható színpadi makettek, fotók, díszlettervek a Tragédia színpadi történetét mutatják be. Az emlékszoba kutatóhelyként is működik, de várjuk a középiskolás diákokat is, múzeumpedagógiai foglalkozásokra, alternatív irodalomórákra.

Látogatható egész évben,
nyitvatartási időben!

A múzeumépület szomszédságában áll Magyarország első szabadtéri múzeuma. Az lakóházat, istállót, pajtát magába foglaló épületegyüttes jellegzetes palóc porta képét mutatja a 18-19. század fordulójáról. A berendezés egy több generációs nagycsalád életterét idézi, amely számos régies jegyet őrzött meg a egészen a múlt század elejéig.

Látogatható csapadékmentes időjárás esetén, nyitvatartási időben, április 1-től október 31-ig!

Az összesen több mint ezer műtárggyal rendelkező látványtárunkban, a palóc népművészet legszebb alkotásai mellett, Madách Imréhez és Mikszáth Kálmánhoz kapcsolódó rekvizitumok, Balassagyarmat történetére vonatkozó tárgyak és dokumentumok láthatóak. Látogatóink a helyszínen egyúttal betekintést nyerhetnek múzeumunk elektronikus nyilvántartásába és raktározási módszerébe.

Látogatható egész évben, nyitvatartási időben!

A Múzeumok Őszi Fesztiváljának idei mottója: „Múzeumi harmónia”. A programfelhívás arra kívánt rávilágítani, miként tudnak a múzeumok a testi-lelki egyensúlyhoz hozzájárulni. Erre az áhított összhangra, vagyis a „jóllétre” utal a „múzeumi harmónia” szlogen. A közös öröm kifejezésére központi témaként a zene és a zenélés lett megnevezve.
Természetes volt tehát számunkra, hogy idei kamarakiállításunk témájául mi is a zenét, a muzsikálást és a népi hangszereket válasszuk. Múzeumunk igen gazdag palóc emberek, pásztorok készítette népi hangszerekben: dudákban, furulyákban, citerákban, kanászkürtökben. Látványtárunk nagyszerű válogatást ad közre ezekből, amelyek megtekintésére most nyíló kamarakiállításunk kísérő részeként is tekintünk. De egy további apropója is van kiállításunknak: augusztusban hét, csodálatos szlovákiai népi hangszert, négy fujarát és három furulyát vásároltunk a kitűnő gyetvai népművésztől, Ján Trebula úrtól, aki nemcsak művészi megszólaltatója a hangszereknek, de saját maga készíti is őket mesteri fokon.
Kiállításunk tárgyi és fotóanyagát alapvetően Fényes Dezső 1930-as, Manga János és Zólyomi József 1950-es, ’60-as évekbeli gyűjtései adják. A paravánokon hat, nagyméretű, dokumentumértékű zenész fotóportré idézi fel a palóc emberek zeneszeretetét, hangszeres zenetudását. További 11 hangszer: furulyák, citera, hegedű, kanászkürt tanúskodik arról, melyek voltak az itt élők kedvelt zeneszerszámai. Külön tabló idézi meg az utolsó magyar dudás, a tereskei Pál István emlékezetét, és mutatja be munkásságát. És természetesen láthatók a Trebula úrtól vásárolt csodálatos hangszerek.

Látogatható 2022. október végéig, nyitvatartási időben!

A kiállítás a palóc gyermekkor négy meghatározó közegét villantja fel: a felnevelő családot, amelybe beleszületett a csecsemő, a játékok világát, a gyermekkor első munkaalkalmait és a népiskolát. A 20. század elejétől az 1960-as évekig kísérheti végig a látogató korabeli tárgyak, dokumentumok és fényképek segítségével, hogyan éltek, mivel játszottak, szórakoztak, hogyan nevelődtek bele a paraszti életmódba és mit jelentett a palóc gyermek számára a hatosztályos népiskolai oktatás.

Látogatható 2022. október 23-ig, nyitvatartási időben!

muzped kep Múzeumunk sokféle színes és érdekes múzeumpedagógiai foglalkozással várja az óvodás, általános iskolás és középiskolás csoportokat. Jelenlegi foglalkozáskínálatunk főként népismeret, néprajz témakörökön alapszik, de egyéni igényekhez igazodva irodalomtörténeti vagy helytörténeti tematikájú múzeumi órák szervezését is tudjuk vállalni. A foglalkozások megtartására hétfőtől-péntekig, 8 és 16 óra között van lehetőség. Jelentkezésüket korosztály, téma és időpont egyeztetéssel emailben vagy telefonon legalább egy héttel előzetesen várjuk.

Kutatóink érvényes kutatási engedély birtokában, saját költségükre, kutatási célra alkalmas méretű és minőségű digitális vagy papír alapú (számítógéppel nyomtatott) másolatot kérhetnek a kutatott – állományvédelmi szempontból is másolható állapotú, nem muzeális – anyagról. Publikálásra, illetve további felhasználásra alkalmas minőségű másolat készítése csak külön közlési engedély birtokában lehetséges. A másolatok készítése és kiadása során a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény előírásait figyelembe kell venni.

Előzetes bejelentkezés alapján szaktárlatvezetést biztosítunk látogatóink számára múzeumunk állandó és időszaki kiállításaiban, látványtárában és szabadtéri kiállításában. A tárlatvezetések igénybevételére idegen nyelven (német) is van lehetőség.

Intézményünk könyvtára, beleértve a múzeumalapító Nagy Iván muzeális értékű könyvhagyatékát, több mint 10.000 kötettel és jelentős periodikai anyaggal várja a kutatókat. A könyvtár használatára -helyben olvasás és reprográfiai szolgáltatás útján – kutatási engedély birtokában van lehetőség.

„A nemzeti köznevelésről” szóló 2011. évi CXC. törvény az érettségi bizonyítvány kiállításának feltételeként ötven óra közösségi szolgálat elvégzését írja elő a tanulók számára. A múzeumunkban teljesíthető szolgálati lehetőségekről szóló jelenlegi felhívásunkkal e közösségi szolgálat, kulturális területen történő megszervezésére szeretnénk Önöknek biztatni.Nálunk végezhető közösségi szolgálatként az alábbi tevékenységi formákat kínáljuk: látogatók felügyelete és vezetése a múzeum kiállításaiban, számítógépes adatrögzítés, adatbázis-építés, közreműködés műtárgyállomány felmérésében, vagy gyűjteményi revízióban, raktárrendezés a gyűjteményi raktárakban, fotóhagyaték válogatása, rendezése, rendezvények (múzeumpedagógiai foglalkozások, kiállítások, stb.) előkészítésében való közreműködés

Múzeumunk fotógyűjteményét, adattárát és adattári fotóanyagát, tárgyi gyűjteményeinek publikus adatait egyaránt hozzáférhetővé tesszük kutatóink számára. A kutatási céllal hozzánk érkezőket az érintett gyűjteményért felelős munkatársunkkal történő előzetes egyeztetést követően, kutatási engedély birtokában tudjuk fogadni.