A kiállítás a 19. század utolsó harmadától mutatja be a vidék paraszti életmódját, az emberi élet három nagy fordulója: a születés, a házasság és a halál szokáskörének tárgyai és archív fotográfiák segítségével. A sokalakos jelenetekben gazdag tárlat a szokások, a néphit, a népi vallásosság mellett a tárgyalkotó népművészet emlékeinek megismerésére is lehetőséget ad.

Látogatható egész évben,
nyitvatartási időben!

A kiállítás múzeumalapítónknak, Nagy Ivánnak állít emléket, az európai műveltségű történész könyvtárának sajátos megközelítésű bemutatásával. A könyvtárban a magyar történelem, legfontosabb eseményei is feltárulnak a látogatók előtt, különös tekintettel Nógrád vármegyére. A könyvtár belépőjéül a tudós pályaképét is felvázoló korhű dolgozószoba-enteriőr szolgál.

Látogatható egész évben,
nyitvatartási időben!

Az egykori vármegyeháza épületében (Civitas Fortissima tér 2.) található kiállítás bepillantást nyújt Madách Imre életének sorsdöntő pillanataiba, közéleti tevékenységébe, s ezen belül az 1848/49-es szabadságharccal közvetlenül vagy közvetve összefüggő eseményekbe. A könyvbarát látogatók itt megcsodálhatják Madách Imre fő művének Az ember tragédiája-nak összes magyar nyelven megjelent kiadását: az 1861-ben nyomtatott első kötettől egészen a modern, kortárs kiadványokig, köztük számos igazi, szemet gyönyörködtető könyvritkasággal. A tárlaton látható színpadi makettek, fotók, díszlettervek a Tragédia színpadi történetét mutatják be. Az emlékszoba kutatóhelyként is működik, de várjuk a középiskolás diákokat is, múzeumpedagógiai foglalkozásokra, alternatív irodalomórákra.

Látogatható egész évben,
nyitvatartási időben!

A múzeumépület szomszédságában áll Magyarország első szabadtéri múzeuma. Az lakóházat, istállót, pajtát magába foglaló épületegyüttes jellegzetes palóc porta képét mutatja a 18-19. század fordulójáról. A berendezés egy több generációs nagycsalád életterét idézi, amely számos régies jegyet őrzött meg a egészen a múlt század elejéig.

Látogatható csapadékmentes időjárás esetén, nyitvatartási időben, április 1-től október 31-ig!

Az összesen több mint ezer műtárggyal rendelkező látványtárunkban, a palóc népművészet legszebb alkotásai mellett, Madách Imréhez és Mikszáth Kálmánhoz kapcsolódó rekvizitumok, Balassagyarmat történetére vonatkozó tárgyak és dokumentumok láthatóak. Látogatóink a helyszínen egyúttal betekintést nyerhetnek múzeumunk elektronikus nyilvántartásába és raktározási módszerébe.

Látogatható egész évben, nyitvatartási időben!

  1. április 9-én születtem Hugyagon. A helyi általános iskolát követően kerültem a balassagyarmati Balassi Bálint Gimnáziumba, ahol Farkas András tanár úr fedezte fel, hogy vizuális és képzeletbeli képességeim az átlagosnál jobbak. Négy éven át az ő magán tanítványa voltam. Sokat köszönhetek neki.

Ezt követően a Szegedi Tanárképző Főiskola földrajz-rajz szakos növendékeként intenzívebb és önállóbb képalkotó emberré kezdtem válni.

Mesterem ott Fischer Ernő volt, aki Budapestről járt Szegedre tanítani.

Diplomám megszerzését követően 1973-tól tanár lettem egy Balassagyarmathoz közeli település (Őrhalom) általános iskolájában. Itt azonnal beindítottam egy rajz szakkört is.

1978-1982 között sikeresen megszereztem második szakmai diplomámat is a Magyar Képzőművészeti Főiskola levelező tagozatán. Itt Bráda Tibor festőművész volt a mesterem.

1980-ban kineveztek Nógrád megye rajz-művészettörténet szakfelügyelőjévé. 75 általános iskola és 6 középiskola szakmai kontrollja volt a feladatom.

Ugyancsak 1980-ban a balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola rajz tanára lettem. A szakfelügyelő rendszer aztán 1990-ben megszűnt.

Az általam alkalmazott technikákról ennyit: tollrajzolás, akvarellezés és olajfestés mellett az igazi kedvenc technikám a rézkarcolás lett. Az ehhez szükséges eszközöket is sikerült beszereznem és Dózsa iskolában délutánonként tudtam velük dolgozni.

1993-ban történt egy nagy változás a tanári munkámban és az életemben.

A Rózsavölgyi Márk Zeneiskola igazgatója, Ember Csaba keresett fel és javasolta, hogy alakítsunk ki náluk képzőművészeti tanszakot is. Így aztán aktív tanári életem hátralévő 20 évet itt töltöttem. Több mint 400 diákot igyekeztem a képzőművészet kreatív lehetőségeivel megismertetni és erre az alkotó útra “terelni”. Negyvennél valamivel többen ezt az életpályát választották. Néhányan külföldi művészeti akadémiákon tanultak tovább és sikeresek is lettek.

Tanári hivatásomat nagyon szerettem, szívesen csináltam.

Mint alkotó képzőművész a rajzoláson és festésen kívül sokat foglalkoztam a sokszorosító grafikával (metszés, rézkarcolás, nyomtatás). Az 1980-as évek elejétől kezdve megkedveltem a fényképezést is. Így aztán nehéz lenne eldönteni, hogy melyik technikát helyeztem az előtérbe.

Számos kiállítást rendeztem és rendeztek a képeimből.

Balassagyarmaton volt a legtöbb, de képeim eljutottak Salgótarjánba, Egerbe, Miskolcra, Békéscsabára, Makóra, Szombathelyre, Szegedre, Budapestre és még számos településre. Például Berlinbe is.

Szerettem művésztelepekre is járni. 22 éves korom óta eljutottam itthon sok-sok helyre, az utóbbi években pedig Erdélybe is.

Mostanában a tollrajzolást, az akvarellezést és a fényképezést művelem legszívesebben.

2015 őszén áttelepültünk Balassagyarmatról Nagymarosra. Itt tagja lettem a DUKE (Dunakanyari Képzőművészeti Egyesület) társulatnak.

2019-ben hetvenedik születésnapom idején nyílt meg a helyi Művelődési Központban egy életmű kiállításom.

Látogatható 2022. május 27-től  augusztus 31-ig, nyitvatartási időben!

A Múzeumok Őszi Fesztiváljának idei mottója: „Múzeumi harmónia”. A programfelhívás arra kívánt rávilágítani, miként tudnak a múzeumok a testi-lelki egyensúlyhoz hozzájárulni. Erre az áhított összhangra, vagyis a „jóllétre” utal a „múzeumi harmónia” szlogen. A közös öröm kifejezésére központi témaként a zene és a zenélés lett megnevezve.
Természetes volt tehát számunkra, hogy idei kamarakiállításunk témájául mi is a zenét, a muzsikálást és a népi hangszereket válasszuk. Múzeumunk igen gazdag palóc emberek, pásztorok készítette népi hangszerekben: dudákban, furulyákban, citerákban, kanászkürtökben. Látványtárunk nagyszerű válogatást ad közre ezekből, amelyek megtekintésére most nyíló kamarakiállításunk kísérő részeként is tekintünk. De egy további apropója is van kiállításunknak: augusztusban hét, csodálatos szlovákiai népi hangszert, négy fujarát és három furulyát vásároltunk a kitűnő gyetvai népművésztől, Ján Trebula úrtól, aki nemcsak művészi megszólaltatója a hangszereknek, de saját maga készíti is őket mesteri fokon.
Kiállításunk tárgyi és fotóanyagát alapvetően Fényes Dezső 1930-as, Manga János és Zólyomi József 1950-es, ’60-as évekbeli gyűjtései adják. A paravánokon hat, nagyméretű, dokumentumértékű zenész fotóportré idézi fel a palóc emberek zeneszeretetét, hangszeres zenetudását. További 11 hangszer: furulyák, citera, hegedű, kanászkürt tanúskodik arról, melyek voltak az itt élők kedvelt zeneszerszámai. Külön tabló idézi meg az utolsó magyar dudás, a tereskei Pál István emlékezetét, és mutatja be munkásságát. És természetesen láthatók a Trebula úrtól vásárolt csodálatos hangszerek.

Látogatható 2022. szeptember végéig, nyitvatartási időben!

muzped kep Múzeumunk sokféle színes és érdekes múzeumpedagógiai foglalkozással várja az óvodás, általános iskolás és középiskolás csoportokat. Jelenlegi foglalkozáskínálatunk főként népismeret, néprajz témakörökön alapszik, de egyéni igényekhez igazodva irodalomtörténeti vagy helytörténeti tematikájú múzeumi órák szervezését is tudjuk vállalni. A foglalkozások megtartására hétfőtől-péntekig, 8 és 16 óra között van lehetőség. Jelentkezésüket korosztály, téma és időpont egyeztetéssel emailben vagy telefonon legalább egy héttel előzetesen várjuk.

Kutatóink érvényes kutatási engedély birtokában, saját költségükre, kutatási célra alkalmas méretű és minőségű digitális vagy papír alapú (számítógéppel nyomtatott) másolatot kérhetnek a kutatott – állományvédelmi szempontból is másolható állapotú, nem muzeális – anyagról. Publikálásra, illetve további felhasználásra alkalmas minőségű másolat készítése csak külön közlési engedély birtokában lehetséges. A másolatok készítése és kiadása során a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény előírásait figyelembe kell venni.

Előzetes bejelentkezés alapján szaktárlatvezetést biztosítunk látogatóink számára múzeumunk állandó és időszaki kiállításaiban, látványtárában és szabadtéri kiállításában. A tárlatvezetések igénybevételére idegen nyelven (német) is van lehetőség.

Intézményünk könyvtára, beleértve a múzeumalapító Nagy Iván muzeális értékű könyvhagyatékát, több mint 10.000 kötettel és jelentős periodikai anyaggal várja a kutatókat. A könyvtár használatára -helyben olvasás és reprográfiai szolgáltatás útján – kutatási engedély birtokában van lehetőség.

„A nemzeti köznevelésről” szóló 2011. évi CXC. törvény az érettségi bizonyítvány kiállításának feltételeként ötven óra közösségi szolgálat elvégzését írja elő a tanulók számára. A múzeumunkban teljesíthető szolgálati lehetőségekről szóló jelenlegi felhívásunkkal e közösségi szolgálat, kulturális területen történő megszervezésére szeretnénk Önöknek biztatni.Nálunk végezhető közösségi szolgálatként az alábbi tevékenységi formákat kínáljuk: látogatók felügyelete és vezetése a múzeum kiállításaiban, számítógépes adatrögzítés, adatbázis-építés, közreműködés műtárgyállomány felmérésében, vagy gyűjteményi revízióban, raktárrendezés a gyűjteményi raktárakban, fotóhagyaték válogatása, rendezése, rendezvények (múzeumpedagógiai foglalkozások, kiállítások, stb.) előkészítésében való közreműködés

Múzeumunk fotógyűjteményét, adattárát és adattári fotóanyagát, tárgyi gyűjteményeinek publikus adatait egyaránt hozzáférhetővé tesszük kutatóink számára. A kutatási céllal hozzánk érkezőket az érintett gyűjteményért felelős munkatársunkkal történő előzetes egyeztetést követően, kutatási engedély birtokában tudjuk fogadni.