OD KOLÍSKY PO HROB, SEDLIACKE SVIATKY AVŠEDNÉ DNI V NOVOHRADSKEJ STOLICI

Etnografická stála expozícia

Etnografická stála expozícia Plaveckého múzea svoju tému čerpá z hojných tradícií tejto oblasti. Hospodárenie sedliactva Novohradskej župy ostalo pozadu v tempe a rytme celoštátneho rozvoja. Svojrázny vývoj spoločenských a dejinných okolností, neskoré rozvinutie sa priemyslu a nepriaznivé prírodné danosti obmedzili možnosti ľudí tu žijúcich. Toto všetko spoločne hralo úlohu v tom, že životný spôsob a kultúra sedliactva tohoto kraja sa menili pomalšie a prenášali početné starobylé rysy do 20. storočia.

Autori stálej expozície sa pri vyvolaní sedliackeho sveta približovali zo strany ľudových zvykov, a to, čo expozícia má povedať, sa zoskupí okolo témy troch veľkých bodov obratu ľudského života: narodenia, uzavretia manželstva a smrti. V prezentácii sledujúcej oblúk života sa jeden-jeden zvyk alebo časť zvyku takmer oživí za pomoci súborov predmetov vyvolávajúcich v mysli dobové prostredie, a figurín obliekaných do ľudového kroja primeraného príležitosti.

Rámec pre poriadok sedliackych prác poskytlo ročné obiehanie prírody, sedliaci jednotlivé činnosti často spojili s istými kalendárnymi dňami. Pri zvykoch súvisiacich s hospodárením expozícia odkazuje aj na znamenité príležitosti roka, z ktorých vynikne okruh sviatkov vianočnych, veľkonočných a turíčnych. Expozícia v čase obsiahne obdobie približne od poslednej tretiny 19. storočia do šesťdesiatych rokov 20. storočia.