TUDÓS KÖZNEMESI KÖNYVTÁR – NEMZETI TÖRTÉNELMÜNK TÜKÖRE

Történeti állandó kiállítás és kutatóhely

Múzeumunk 2001-ben megnyílt állandó kiállítása egy többrétegű emlékhely, amely helyet és teret adva egy XIX. századi, részben muzeális értékű szakkönyvtárnak, felrajzolja a könyvtár tulajdonosának, múzeumunk alapítójának, az akadémikus történész Nagy Iván pályaképét. A könyvgyűjteménnyel együtt a magyar történelem 896-1896-ig terjedő ezer éves időszakának számottevőbb eseményei is feltárulnak a látogató előtt, különös tekintettel a hajdani Nógrád vármegyében történtekre. A különböző korszakok szemléltetéshez a könyvtár történeti könyvanyaga nyújt segítséget: „nemzeti történelmünk tüköreként”, annak átfogó gazdagságát, teljességét is bemutatva. A könyvtár belépőjeként – eredeti bútorok hiányában – egy forrásfeljegyzések, dokumentumok alapján korhűen rekonstruált dolgozószoba enteriőr szolgál, amely a korhangulatot érzékeltetve, a múzeumalapító tudós polgári ízlésvilágát, jómódját hivatott megjeleníteni. 

Nagy Iván a hagyományozás szándékával, egy nagy múltú családi könyvtár alapjaira építette fel a sajátját. A könyvgyűjtemény gazdagsága Nagy Iván széleskörű érdeklődését, nyitott szemléletét, a tudományok teljességére tekintő, enciklopédikus igényű, megalapozott és korszerű műveltségét jelzi. Ezt jól tanúsítja könyvtárának felépítése, a szakcsoportok sokasága: a latin-görög klasszikusoktól, vallási és egyházi munkákon, enciklopédiákon, bölcsészeten át a természet- és alkalmazott tudományok akkori legmodernebb eredményéig. A könyvtár irodalmi és nyelvészeti anyaga Nagy Ivánnál nem kizárólagosan szellemi szórakozás, a tájékozódás eszköze, hanem a nemzeti önazonosság, a nemzetben gondolkodás egyik megnyilvánulási formája is volt. Egy történész munkakönyvtáraként, könyvtárának legnagyobb és legjelentősebb része természetesen a történettudomány tárgykörébe tartozik, idesorolva a történeti határ- és segédtudományok anyagát is. Figyelemre érdemes e történettudományi szakcsoport kor- és szakszerű rendezettsége, valamint a külföldi kiadványoknak -a könyvtár teljes állományát tekintve- jelentős aránya.
A kiállításunkban ma elhelyezett 887 kötet Nagy Iván könyvtárának mintegy 16%-os részét képezi. A könyvtár e nagyarányú pusztulásának kézenfekvő magyarázata a gyakori költöztetés mellett leginkább az a világháborúk idején bekövetkezett károkozás, amely egyidejűleg a teljes múzeumi gyűjtemény 80%-os pusztulásáért is felelős. Az 50-es években tovább aprózódott a világháború viharait átvészelő könyvállomány, ekkor központi utasításra bizonyos műveket más, országos gyűjteményekben kellett elhelyezni. Az eredetileg több mint 5500 kötetes Nagy Iván-féle könyvtár még 1904-5 folyamán került a Nógrádvármegyei Múzeum társulat birtokába. Egy 1886-ban megjelentetett statisztikai felmérés eredményei szerint a könyvtár anyaga tudományszakokként osztályozva 4377 történeti, 283 államtudományi, 236 nyelvészeti, 168 szépirodalmi, 128 természettudományos, 54 bölcsészettudományi jellegű és 265 vegyes tárgykörbe tartozó kötetet tartalmazott. A könyvtár anyagában, annak nyelvi megoszlását vizsgálva, a számarányukat tekintve meghatározó latin, magyar és német nyelvű kötetek mellett francia, angol, olasz és egyéb nyelveken íródott művek is fellelhetőek.