MÚZEUMPEDAGÓGIA

Múzeumunk sokféle színes és érdekes múzeumpedagógiai foglalkozással várja az óvodás, általános iskolás és középiskolás csoportokat. Jelenlegi foglalkozáskínálatunk főként a népismeret, néprajz témakörökön alapszik, de egyéni igényekhez igazodva irodalomtörténeti vagy helytörténeti tematikájú múzeumi órák szervezését is tudjuk vállalni.

Néprajzi múzeumpedagógia

Múzeumunk 2008-óta foglalkozik rendszeresen múzeumpedagógiával. Azóta intézményünk három pályázatot nyert infrastruktúra és oktatási anyag fejlesztésére. A pedagógiai szempontokon alapuló, életkori sajátosságokat is figyelembe vevő tematika a néprajzra, a hagyományokra és az eredeti tárgyak hitelességére támaszkodva biztosítja palóc múltunk, tradícióink, szokásaink és mesterségeink élményszerű elsajátítását. A meséktől elindulva népzenei, történelmi, művészettörténeti, néprajzi, irodalmi és környezeti ismeretekre támaszkodva sikerült egy olyan komplex programokból álló kínálatot összeállítani, amellyel nem csupán száraz elméleti úton szólítjuk meg a gyerekeket, hanem a képzőművészet, valamint a kétkezi munka világában is használható tudást teszünk elérhetővé. Mindezt élményszerű, játékos és interaktív formába öltve.

Irodalomtörténeti múzeumpedagógia
2015 decemberétől múzeumpedagógiai kínálatunk irodalomtörténeti foglalkozásokkal is bővült. A foglalkozások elsősorban Madách és Mikszáth életművére koncentrálnak, különös tekintettel a műveikben ábrázolt magyar hagyományokra, hiedelmekre és olyan társadalmi konfliktusokra, melyek a napjainkban is aktualizálhatóak.
Az irodalomtörténeti foglalkozások elsősorban általános iskolák felső tagozatának valamint gimnáziumoknak szólnak majd. A foglalkozások során arra törekszünk, hogy a klasszikusokon keresztül a diákok megtapasztalhassanak valami személyesen őket megérintő, elgondolkodtató dolgot, s úgy igyekszünk ezt minél eredményesebbé tenni, hogy a klasszikus művekkel összekapcsolható vonatkozásait bevonjuk a populáris kultúrának, az elemzések- beszélgetések-játékok részévé tesszük a népszerű kortárs ifjúsági irodalmat és más médiumok bevonását is.
Különböző ünnepekre készülő játékaink, vetélkedőink elsősorban azt a célt szolgálják, hogy ösztönözzék a tehetséges fiatalokat az önképzésre, a folyamatos megmérettetésre és a hagyományok megismerésére, az idősebb generációkkal való párbeszédre.

HASZNOS INFORMÁCIÓK

FOGLALKOZÁSAINK

A foglalkozások megtartására hétfőtől-péntekig, 8 és 16 óra között van lehetőség. Jelentkezésüket korosztály, téma és időpont egyeztetéssel e-mailben vagy telefonon legalább egy héttel előzetesen várjuk.
Korosztály: óvodástól a középiskolás korúakig
A foglalkozások időtartama: 45-60-90 perc
Részvételi díj: lásd a jegyáraknál

Jelentkezés és további információ:

 • Jakus Julianna, művelődésszervező – múzeumpedagógus
 • Gulden Emese adminisztrátor, művelődésszervező
 • Fábri Gábor, múzeumpedagógus
 • Rácz Rita, irodalomtörténész
 • Vasvári Zoltán, néprajzkutató

+36 (35) 300 168

[email protected]

JELENTKEZÉSI ŰRLAP

  Célcsoport * ÓvodásokAlsósokFelsősökKözépiskolások

  Foglalkozás *

  Dátum *

  Intézmény/Osztály/Csoport

  Létszám *

  NÉPRAJZ

  A magyar népi kultúra, azon belül is a palóc hagyományokban nagy szerepet kapó jeles napokról, fontos ünnepekről vetített képes és interaktív foglakozásokat szervezünk. Mindig az aktuális évköri ünnepekhez kapcsolódóan lehet választani a kínálatból. Óvodásoknak kézműveskedéssel egészül ki a foglalkozás.

   

   Húsvét
   Pünkösd
   Gergely-járás
   Szent György és Szent Mihály nap, állattartás
   Szent Iván éjszakája
   Márton-nap
   Karácsonyi ünnepkör

  Ajánlott korosztály: óvodás, alsó és felső tagozat
  Foglalkozás vezető Gulden Emese (óvodásoknak)/ Rácz Rita, Vasvári Zoltán (iskolásoknak)
  A foglalkozás időtartalma: 90 perc

  Szerepjáték, amelyben a résztvevő a múzeumi környezet miatt is mesehősnek érezheti magát. Mindig hagyományos, jeles napokhoz kötjük a hétpróbát, például: Márton napján kis pásztorrá alakul a résztvevő gyermek, akit elnyom a buzgóság, s közben szétszélednek a juhai; vagy téli fonóban kendert fonó leány, akinek az orsó szúrása után, mint Csipkerózsikának álom jön a szemére, és mire felébred, mind a hét orsóját elviszi a boszorkány, de a hét próba teljesítésével visszakaphatja állatait, orsóit stb.
  A próbák: tű megkeresése a szénakazalban, lápon átkelés, bolyongás a labirintusban, beletalálni az óriás szájába, kifogni az aranyhalat, végigjárni a hegyhátat zsákba kötött lábbal és végül erőfitogtatásos patkópróba.
  Jutalom: dicsőséges tettét oklevélbe foglaljuk.

  Ajánlott korosztály: 5-10 év
  Foglalkozás vezető Vasvári Zoltán/ Rácz Rita
  A foglalkozás időtartalma: 60-70 perc

  m_hetproba

  x

  A foglalkozás résztvevői megismerkednek a múzeum Palóc portáján lévő épületekkel (parasztház, istálló, csűr, olajütő, kápolna). Ezt követően vetítettképes előadás alapján kapnak képet a palócföldi építkezési szokásokról, a felhasznált építőanyagokról, a palóc ház alaprajzáról, annak fejlődéséről, a lakóház és a gazdasági épületek használatának módjáról.
  Bemutatjuk a Palócföld legszebb népi épületegyütteseit, a Világörökség részévé nyilvánított Hollókőt.
  A résztvevők lehetőséget kapnak saját palóc házuk alaprajzának és megjelenésének megrajzolására.

  Ajánlott korosztály: általános- és középiskola
  Foglalkozás vezető:
  Vasvári Zoltán
  A foglalkozás időtartalma: 90 perc

  Rácz Rita: A paraszti világban ugyan fontos szerepe volt a tanulásnak, de nem az intézményesített oktatásra helyeződött a hangsúly. A szájról-szájra hagyományozott természeti tudás mellett eltörpült az iskolák oktatási szerepe. A mai gyermekek számára izgalmas lehet a régi falusi iskolák hangulatának felidézése. A foglalkozás során megismerkedhetnek a régi iskolai felszerelésekkel, a nagy fagolyós számológéppel, palatáblával, kipróbálhatják, hogyan lehet tintával és tollheggyel írni, és kiderül, hogy mit rejtett a fából készült iskolatáska.
  A foglalkozás a múzeum állandó kiállításának első termében zajlik.
  Vasvári Zoltán:
  A foglalkozás az állandó kiállítás falusi népiskolát bemutató részletének megtekintésével indul. A résztvevők megismerkednek az általános tankötelezettség, a népiskolák megszületésének európai és magyarországi történetével, a népiskolai tanév történéseivel, a tanítás-tanulás módjával az osztatlan tantermi formában. Ezt követően vetített képes előadáson vesznek rész, ahol 18–20. századi festészeti és dokumentáris fotóanyagon mutatjuk be a népiskolák mindennapjait. Zárásként részleteket láthatnak Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön c. tévéfilmjéből. A diákok kipróbálhatják a korabeli íróeszközöket (lúdtoll, töltőtoll), és írásmintákat.

  Ajánlott korosztály: 2 – 6. osztály
  Foglalkozás vezető Vasvári Zoltán/ Rácz Rita
  A foglalkozás időtartalma: 60 perc

  A 60 perces, vetített képes előadás bemutatja a palócok eredetéről született elméleteket, időrendben ismerteti történetüket a legkorábbi időktől napjainkig.
  A résztvevők megismerik a tradicionális palóc paraszti életmódot (gazdálkodás, szokások, vallási élet), a palóc folklórt és népművészetet. A palóc identitás alakulásában nagy szerepet játszott a katolikus egyház, a népi vallásosság és egyes szépirodalmi szerzők és műveik (Gvadányi József, Gaál György, Mikszáth Kálmán).

  Ajánlott korosztály: 5 – 8. oszt., középiskola
  Foglalkozás vezető:
  Vasvári Zoltán
  A foglalkozás időtartalma: 60 perc

  napjainkra feledésbe merült ősfoglalkozás, amely legtovább talán a Palócföldön maradt fenn. Utolsó képviselőjének tevékenységét még a 20. század utolsó évtizedében lehetett megfigyelni. A foglalkozás bemutatja ennek az ősfoglalkozásnak a történetét, eszközeit, gyakorlatát. Szó esik a méz szerepéről a parasztemberek életében, étkezési szokásaiban, a méznek népszokásokban betöltött funkciójáról.

  Ajánlott korosztály: 5 – 8. oszt., középiskola
  Foglalkozás vezető:
  Vasvári Zoltán
  A foglalkozás időtartalma: 60 perc

  A paraszti világ ünnep-és hétköznapjait felvillantó tárlatvezetés után a gyerekek egy rejtvény megfejtésével jutnak egyre közelebb a kincs megtalálásához. S miközben a válaszokat keresik újra bejárják a kiállítóteret, és a kincskeresés izgalmában ismerkednek meg a régi szokásokkal, használati tárgyakkal, viseletdarabokkal.
  A foglalkozás a múzeum Bölcsőtől a sírig c. állandó kiállításában zajlik.

  Ajánlott korosztály: 3 – 6. osztály
  Foglalkozás vezető: Rácz Rita
  A foglalkozás időtartalma: 80-90 perc

  „A csikósnak nincsen párja”

  Az állandó kiállítás megtekintése, különös tekintettel a pásztorkodást bemutató részre.
  A foglalkozás résztvevői megismerkednek a pásztorrend tagjaival, a pásztorszervezet tagolódásával: csikós vagy ménespásztor; gulyás, csordás; juhász, kospásztor; kanász, kondás, csürhés; libapásztor; számadó vagy bacsó; számadó vagy öreg bojtár; kisbojtár.
  A Hortobágy, a Felföld, Somogy és a Bakony pásztorkodásával és pásztoraival.
  A pásztorfogadással (szólítással és marasztással), a jellegzetes jeles napokkal (Szent Mihály, Dömötör, Simon–Júda, Szent András, Újév, Vízkereszt, Gergely napja).
  A pásztorok mindennapi életével, a pásztorkészséggel.
  A pásztorok és az állatok részére emelt építményekkel (esztena, szárnyék, vasaló, karám, kosár, szín, akol, ól, kút, vályú stb.).
  A jellegzetes magyar állatfajtákkal. A magyar pásztorkutyákkal: puli, komondor, kuvasz.
  A jószágjegyekkel.
  A pásztorművészettel (fa-, szaru- és csontmunkák). Király Zsiga, Hodó Mihály, Barna János, a két Kapoli Antal, a palóc pásztorfaragók stb. munkásságával.
  Mikszáth Kálmán palóc tárgyú műveinek pásztorkodásról szóló fejezeteivel.
  Tevékenységek: pásztordalok hallgatása, tanulása; mesehallgatás; kanásztánc tanulása; mozgásos gyermekjáték; videók megtekintése a pásztorok munkájáról.
  Manuális tevékenységek: faragások; pásztorfaragások motívumainak rajzolása; jószágjegy (billog, bárányjel) tervezése.

  Ajánlott korosztály: általános- és középiskola
  Foglalkozás vezető:
  Vasvári Zoltán
  A foglalkozás időtartalma: 90 perc

  A Kisvakond nadrágja c. rajzfilm és a múzeum tárgyi gyűjteménye alapján megismerkedünk a len feldolgozásával, és későbbi felhasználásával. A foglalkozáson résztvevők különböző természetes alapanyagú vásznakkal és a belőlük készült ruhadarabokkal ismerkedhetnek meg.

  Ajánlott korosztály: óvodás, 1-4. osztály
  Foglalkozás vezető: Rácz Rita
  A foglalkozás időtartalma: 60 perc

  A II. világháborús hadifogoly- és munkatáborok emlékanyagát – az ún. „láger”-versek és szóbeli visszaemlékezések tükrében – eddig egyáltalán nem kutatták a magyar folklorisztikában. A Szovjetunió összeomlásáig maga a történelmi tény – több százezer magyar katona és civil fogsága, illetve „háromnapos munkára” való elhurcolása – is tabu téma volt, amit a történészek csak a ’90-es évektől kezdtek el módszeresen vizsgálni.
  A foglalkozás feldolgozza a magyar hadifogságok történetét a II. világháborúba történt belépésünktől az 1950-es évek elejéig, amig az utolsó hadifoglyok is hazatértek. Kitér a szovjet és a nyugati fogságok történetére. A foglalkozást gazdag, megrázó erejű vetítettképes anyag kíséri, és szépirodalmi, tényirodalmi és folklór alkotások teszik teljesen átélhetővé.

  Ajánlott korosztály:8. oszt., középiskolások
  Foglalkozás vezető: Vasvári Zoltán
  A foglalkozás időtartalma: 90 perc

  A foglalkozás gazdag kép- és videóanyag segítségével mutatja be a labdarúgó VB-k történetét az első, 1930-as világbajnokságtól napjainkig, középpontba állítva a magyar válogatott szereplését, illetve az egyes VB-k meghatározó, zseniális játékosait, csapatait, a felejthetetlen mérkőzéseket.

  Ajánlott korosztály: ált. isk., középiskola
  Foglalkozás vezető: Vasvári Zoltán
  A foglalkozás időtartalma: 90 perc

  A résztvevők megismerkednek a gombfoci mint sportág születésével, a sportág gyakorlatával és szabályaival, majd mini-bajnokság keretében ki is próbálhatják magukat.

  Ajánlott korosztály: ált. isk., középiskola
  Foglalkozás vezető: Vasvári Zoltán
  A foglalkozás időtartalma: 90 perc

  Az aktuális időszaki kiállításokhoz mindig készítünk múzeumpedagógiai foglalkozást.

  IRODALOMTÖRTÉNET

  A néhai bárány c. Mikszáth novella elemzése

  A korabeli színhely, a novellában szereplő tárgyak, viseletek bemutatása. A múzeum tárgyi gyűjteményének és eredeti fotográfiáinak segítségével megvizsgáljuk, hogyan jelenik meg Mikszáth Kálmán műveiben a palóc identitás: viseletek, szellemiség, a népi hiedelemvilág.

  Ajánlott korosztály: felső tagozatosok, gimnazisták számára
  A foglalkozás időtartalma: 60-70 perc
  Foglalkozás vezető: Rácz Rita

  Hogyan kerültek a palócok a világirodalomba – Palóc motívumok Mikszáth Kálmán prózájában

  A foglalkozás a múzeum látványtárában zajlik, ahol az író életét bemutató vetített képes előadást megtekintése után megismerkedünk a novelláiban gyakran felbukkanó népi tárgyakkal, az írásait átszövő hiedelemvilággal, és annak is a végére járunk, hogyan lett Mikszáth a legnagyobb palóc.

  Ajánlott korosztály: felső tagozatosok, gimnazisták számára
  A foglalkozás időtartalma: 60-70 perc
  Foglalkozás vezető: Rácz Rita