NEWS AND EVENTS

1810, 2021

MEGHOSSZABBÍTVA! Jónák Tamás festőművész kiállítása október 23-ig

Kedves Látogatóink!

Jónák Tamás festőművész kiállítását 1 héttel meghosszabbítjuk. A kiállítás […]

2207, 2021

Segítségkérés

Kedves Látogatóink!
Kedves Közösségi Szolgálatos Diákok!
Kedves Múzeumbarátok!

A segítségüket/ segítségeteket szeretnénk kérni
július […]

PERMANENT EXHIBITIONS

The ethnographic permanent exhibition of the Palóc Museum is based on the rich folk traditions in the region. Farming in Nógrád County had dropped behind the pace of the national development. The specific evolution of the historical and social conditions, the belated industrialisation, and topping it all off, the unfavourable natural factors limited the opportunities for local people. All this together contrib-uted to the fact that the way of life and the culture of the rural peasantry of the region changed slowly, retaining many archaic traits until the beginning of the 20th century.
The curators have chosen folk customs to evoke the peasant world and the message of the exhibition is arranged around the three great turning points of human life: birth, marriage and death. In the presentation of the life cycle, a custom, or a detail of a custom comes alive with the aid of the period ensembles of objects and the mannequins dressed in costumes suitable for the occasion.The annual cycle of nature has provided a framework for the phases of agricultural work, often connecting certain ac-tivities with specific calendar dates. In addition to farming practices, the exhibition also presents the special occasions of the year, among which Christmas, Easter, and Pentecost festivities stand out. The exhibit spans the period of approxi-mately from the last third of the 19th century to the 1960s.

Open all the year, during opening time!

The permanent exhibition, THE MIRROR OF OUR NATIONAL HISTORY, commemorates the museum founder Ivan Nagy, an erudite European historian, by displaying his library using a specific approach. In addition to the presentation of the library, the most important events of Hungarian history spanning the period from 896 up until 1896 are revealed to the public, in particular the events of Nógrád county. All this is introduced by an outline of the scholar’s career and the period study interior.

Open all the year, during opening time!

ROOM MADÁCH

Open all the year, during opening time!

OUTDOOR EXHIBITION

In Hungary, the first outdoor museum consisting of transplanted buildings was established in the vicinity of the Palóc Museum. The wooden dwelling house, stables and barn were delivered here from Karancskeszi and Bocsárlapujtő between 1932 and 1934. The buildings evoke the image of a typical Palóc portal at the turn of the 19th century. The furniture recalls the living space of a large multi-generational family, which retained a number of archaic features until the beginning of the last century. Recently, a copy of the late 19th-century tiny chapel („káponka”) from the village Szanda was built near the peasant portal, with a clothed Statue of Mary. Here you will find the reconstrution of a carved crucifix typical of the Karancs region, which was modelled on 19th-20th-century crosses by the roadside.

Open from 1 May to 31 October!

SPECTACLE REPOSITORY

Over a thousand artworks can be viewed in the Spectacle Repository. In addition to the most beautiful works of the Palóc folk art, requisites associated with Imre Madách and Kálmán Mikszáth, as well as objects and documents related to the history of Balassagyarmat are on view here. The visitor can gain an insight into the digital records and the storage techniques of the museum on the site.


New attraction of the Museum!
Open all the year, during opening time!

TEMPORARY EXHIBITIONS

Jónák Tamás festőművész kiállítása

Magamról …

Apám, a II. világháború után a hadifogságból hazatérve, Borsodnádasdon kapott titkári állást – így kerültem ott erre a világra. De Újpesten, a Duna öble, a Szúnyogsziget mellett nőttem fel. Tősgyökeres újpestiként apám – édesapja alapította 1905-ben a hivatásos tűzoltóságot az akkor még önálló városként létező Újpesten – egy év után hazahozta a családot.
Egyéb szálak is kötöttek bennünket Újpesthez: Lebstück Mária huszárfőhadnagy (Huszka Jenő operettjének Mária főhadnagya, emlékét Jókai írása, utcanév, a megyeri úti temetőben síremlék is őrzi ma Újpesten) az 1848-as szabadságharc egyik hőse élt ott Jónák Pállal; a Kufsteinből 1867 után császári kegyelemmel szabadult Jónák József, ütegével a császári seregből átállt honvéd tüzér őrnagy fiával. (Korábban L.M. férje, akit Haynau tábornok felségárulásért halálra ítélt, de később az ítéletet életfogytiglani börtönbüntetésre változtatta.) Fiától eredhet vonzalmam a művészet iránt: műkedvelő festőként ő honosította meg a családban a festészet szeretetét, nagyapám rég beszáradt festékeit – „fiam, drága a festék, majd meglátod” – nagynéném adta oda, mikor a gimnázium után hazakerültem Pestre. Apám szakkörben fejlesztette rajztudását – nagy készséget mutató rajzaira emlékszem vissza. Négy – öt évesen szaggatott vonalakkal bonyolult absztrakt fantáziákat kalandoztam papírra. Hajóskapitány, ezermesterkedő nagyapámtól tudtam meg – mivel ő készített vakkeretet (nem volt az „igazi”) a darab fehér vászonhoz, amit „bedolgozó szabásznőként” otthon dolgozó nagyanyámtól kértem – hogy keretre feszítik a vásznat. Munka közben alapozódott le a temperával mialatt a rózsaszín háttéren fehérrel a hátát mutató, ülő nőt festettem.
De nem itt kezdődött a sorsom.
Anyám arca – úgy emlékszem – nyugtalan lett, mikor (felső tagozatos lehettem az általános iskolában) kiszaladtam hozzá a konyhába, s lelkes izgalommal közöltem, micsoda nagyszerű tónusokat láttam a TV-ben egy Rembrandt képen. Válogatás, elképzelés nélkül kezdtem lefesteni mindent, amihez hozzájutottam. Megpróbáltam emlékezetből lerajzolni a Városligeti Műjégpálya előtti, „nyilazót” ábrázoló bronzszobrot, lemásoltam a női arcot a Caola reklámon, Delacroix Villámtól megvadult ló c. akvarelljét, a Nemzetőr c. képet, a szomszéd, a nagyszüleim tájképét, temperával lefestettem az orgonacsokrot az előszobánkban. A szomszéd fiút „támadó állásban, térdre tett kézzel” lerajzoltam. (Csalódott az eredmény láttán.) A rézhamutartó aljába vonalakat karcoltam – hidegtű „nyomatot” csináltam. A Szőnyi – féle anyagtan szerint próbáltam festéket törni, olajfestéket csinálni. Anyám a Képzőművészeti Gimnáziumba vitt felvételizni – megrettentem a sok hokedlitől, kockától, a szénnel rutinosan befeketített felvételi rajzoktól. Dehogy akarok én grafikus lenni, mondtam. Lementem Debrecenbe gimnáziumba – anyám egyedül nevelt hároméves korom óta – nem volt, aki kézben tartson egy kamaszt. A második évben már a Medgyessy szakkörbe jártam Bíró Lajoshoz – tanáraim nagyvonalúan félrenéztek, miközben megszegtem a katonai szigorúságú kollégiumi fegyelmet, s a délutánt a szakkörben töltöttem hetente háromszor. Elmulasztottam a vacsorát is ilyenkor. Háromnegyed nyolcig ült az aktmodell – hétkor volt a vacsora. Ma sem tudok okosabban élni.

Jónák Tamás

A kiállítást megnyitotta: Csach Gábor művészettörténész, Balassagyarmat Város polgármestere
A kiállítást rendezte: Jónák Tamás festőművész
A kiállítás kurátora: Dr. Csordás Pál

Until 23th October of 2021, during opening time!

A Múzeumok Őszi Fesztiváljának idei mottója: „Múzeumi harmónia”. A programfelhívás arra kívánt rávilágítani, miként tudnak a múzeumok a testi-lelki egyensúlyhoz hozzájárulni. Erre az áhított összhangra, vagyis a „jóllétre” utal a „múzeumi harmónia” szlogen. A közös öröm kifejezésére központi témaként a zene és a zenélés lett megnevezve.
Természetes volt tehát számunkra, hogy idei kamarakiállításunk témájául mi is a zenét, a muzsikálást és a népi hangszereket válasszuk. Múzeumunk igen gazdag palóc emberek, pásztorok készítette népi hangszerekben: dudákban, furulyákban, citerákban, kanászkürtökben. Látványtárunk nagyszerű válogatást ad közre ezekből, amelyek megtekintésére most nyíló kamarakiállításunk kísérő részeként is tekintünk. De egy további apropója is van kiállításunknak: augusztusban hét, csodálatos szlovákiai népi hangszert, négy fujarát és három furulyát vásároltunk a kitűnő gyetvai népművésztől, Ján Trebula úrtól, aki nemcsak művészi megszólaltatója a hangszereknek, de saját maga készíti is őket mesteri fokon.
Kiállításunk tárgyi és fotóanyagát alapvetően Fényes Dezső 1930-as, Manga János és Zólyomi József 1950-es, ’60-as évekbeli gyűjtései adják. A paravánokon hat, nagyméretű, dokumentumértékű zenész fotóportré idézi fel a palóc emberek zeneszeretetét, hangszeres zenetudását. További 11 hangszer: furulyák, citera, hegedű, kanászkürt tanúskodik arról, melyek voltak az itt élők kedvelt zeneszerszámai. Külön tabló idézi meg az utolsó magyar dudás, a tereskei Pál István emlékezetét, és mutatja be munkásságát. És természetesen láthatók a Trebula úrtól vásárolt csodálatos hangszerek.

Until 31th December of 2021, during opening time!

OUR SERVICES

muzped kep Múzeumunk sokféle színes és érdekes múzeumpedagógiai foglalkozással várja az óvodás, általános iskolás és középiskolás csoportokat. Jelenlegi foglalkozáskínálatunk főként népismeret, néprajz témakörökön alapszik, de egyéni igényekhez igazodva irodalomtörténeti vagy helytörténeti tematikájú múzeumi órák szervezését is tudjuk vállalni. A foglalkozások megtartására hétfőtől-péntekig, 8 és 16 óra között van lehetőség. Jelentkezésüket korosztály, téma és időpont egyeztetéssel emailben vagy telefonon legalább egy héttel előzetesen várjuk.

Kutatóink érvényes kutatási engedély birtokában, saját költségükre, kutatási célra alkalmas méretű és minőségű digitális vagy papír alapú (számítógéppel nyomtatott) másolatot kérhetnek a kutatott – állományvédelmi szempontból is másolható állapotú, nem muzeális – anyagról. Publikálásra, illetve további felhasználásra alkalmas minőségű másolat készítése csak külön közlési engedély birtokában lehetséges. A másolatok készítése és kiadása során a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény előírásait figyelembe kell venni.

Előzetes bejelentkezés alapján szaktárlatvezetést biztosítunk látogatóink számára múzeumunk állandó és időszaki kiállításaiban, látványtárában és szabadtéri kiállításában. A tárlatvezetések igénybevételére idegen nyelven (német) is van lehetőség.

Intézményünk könyvtára, beleértve a múzeumalapító Nagy Iván muzeális értékű könyvhagyatékát, több mint 10.000 kötettel és jelentős periodikai anyaggal várja a kutatókat. A könyvtár használatára -helyben olvasás és reprográfiai szolgáltatás útján – kutatási engedély birtokában van lehetőség.

„A nemzeti köznevelésről” szóló 2011. évi CXC. törvény az érettségi bizonyítvány kiállításának feltételeként ötven óra közösségi szolgálat elvégzését írja elő a tanulók számára. A múzeumunkban teljesíthető szolgálati lehetőségekről szóló jelenlegi felhívásunkkal e közösségi szolgálat, kulturális területen történő megszervezésére szeretnénk Önöknek biztatni.Nálunk végezhető közösségi szolgálatként az alábbi tevékenységi formákat kínáljuk: látogatók felügyelete és vezetése a múzeum kiállításaiban, számítógépes adatrögzítés, adatbázis-építés, közreműködés műtárgyállomány felmérésében, vagy gyűjteményi revízióban, raktárrendezés a gyűjteményi raktárakban, fotóhagyaték válogatása, rendezése, rendezvények (múzeumpedagógiai foglalkozások, kiállítások, stb.) előkészítésében való közreműködés

Múzeumunk fotógyűjteményét, adattárát és adattári fotóanyagát, tárgyi gyűjteményeinek publikus adatait egyaránt hozzáférhetővé tesszük kutatóink számára. A kutatási céllal hozzánk érkezőket az érintett gyűjteményért felelős munkatársunkkal történő előzetes egyeztetést követően, kutatási engedély birtokában tudjuk fogadni.

Palóc Museum of Hungarian National Museum
H-2660 Balassagyarmat, Palóc liget 1.
Phone/fax.: +36 35 300 168
E-mail: info@palocmuzeum.hu

Information about tickets

Untitled-2

szépkártya

Védettségi igazolvánnyal látogatható, a járványügyi szabályok betartásával

Tuesday – Saturday: 9 a.m. – 5 p.m.
Cash-desk open until: 4.30 p.m.
Closed on Sunday, Monday