PETŐFI KÖRÚT 200
“Dalait kunyhóban, palotában énekik”

Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából öt múzeum, a balassagyarmati Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) Palóc Múzeum, a szécsényi MNM Forgách-Lipthay Kastélymúzeum, a losonci Nógrádi Múzeum és Galéria, a Füleki Vármúzeum, valamint a rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum összefogásával valósult meg a Petőfi nyomában Gömörben és Nógrádban című kiállítás-láncolat.

A kiállításokban bemutatott válogatások találó keresztmetszetét adják Petőfi két felvidéki útjának, melyeket úti jegyzetekben és levelekben örökített meg. Nemcsak a természeti környezetet, a városokat és az eseményeket dokumentálta aprólékosan, hanem a találkozásait, az útja során kötött barátságait, az itt fellobbanó szerelmeit is. Mélyen megérintették felvidéki tapasztalatai, ahogy ő is mély nyomokat hagyott az itt élők emlékezetében, ami nemcsak visszaemlékezésekben, képekben, szobrokban és népművészeti tárgyakban ölt testet, de anekdotákban, mondákban, nótákban is.

Dalait kunyhóban, palotában éneklik című tárlat központjában Petőfi költészetének népiessége és a nép Petőfi-kultusza áll. A kiállítás Petőfi Sándor 1845-ben tett felvidéki körútját, népi verseit is feleleveníti, valamint a kiállított tárgyakkal a népi kultúrát hangsúlyozza, párhuzamba állítva azokat a költő népies alkotásaival.