POKLADNICA PLAVECKEJ ETNOKULTÚRY

Študijný depozitár a zjavný depozitár zo zbierok plaveckého múzea

V zjavnom depozitári, ktorý sa otvoril v roku 2012, možno prezrieť najkrajšie kusy zbierky Plaveckého múzea. Prevažná časť vystavených umeleckých zbierkových predmetov pochádza zo starého materiálu múzea, ktorý vznikol koncom 19. storočia a začiatkom 20. storočia, zachoval sa po nivočení dvoch svetových vojen a tvorí zvláštnu hodnotu ľudového umenia. V zjavnom depozitári sa objavía všetky dôležité odvetvia odboru etnografie (ľudový kroj, bytový textil, keramika, nábytok, pastierske umenie, predmety domácnosti, stravovanie sa, detské hry, zname-nité dni i ľudová nábožnosť), a popri témach reprezentujúcich plavecký ľudový život je možné vidieť aj predmety i dokumenty vzťahujúce sa na históriu Balašských Ďarmôt, bývalého sídla župy, resp. aj rekvizity súvisiace s Imrichom Madáčom a Kolomanom Miksáthom. Záujemcovia si porr.tocou sprístupnených dotykových monitorov môžu získať d’alšie informácie o predmetoch, a majú možnosť nahliadnuť do digitálnej evidencie a metódy uloženia zbierkových predmetov múzea.