OD KOLÍSKY PO HROB

Stála národopisná expozícia s názvom SEDLIACKE SVIATKY A VŠEDNÉ DNI V NOVOHRADSKEJ STOLICI prezentuje sedliacky životný spôsob tohto kraja v dobe od poslednej tretiny 19. storočia pomocou archívnych fotografií a predmetov zvyklosti týkajúcej sa troch veľkých bodov obratu l’udského života: narodenia, uzavretia manželstva a smrti. Expozícia bohatá na mnohopostavové scény pri predstavení zvykov, l’udovej povery a l’udovej nábožnosti poskytuje aj možnosť spoznania pamiatok l’udového umenia predmety vytvárajúceho.

Naša stála expozícia s názvom ZRKADLO NAŠICH NÁRODNÝCH DEJÍN predstavením knižnice, a to zvláštnym priblížením sa k jej prezentácii, tvorí pamiatku ako spomienku na zakladatel’a múzea, Ivana Nad’a, vedca, historika s európskym vzdelaním.Popri oboznámení s knižnicou sa návštevníkom múzea odhalia aj najdôležitejšie udalosti mad’arskej histórie v dobe od roku 896 do roku 1896, so zvláštnym zretel’om na Novohradskú župu. Toto všetko uvádza načrtnutie životnej dráhy a dobový interiér pracovne učenca.