IRODALOMTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYTHE LITERARY HISTORICAL COLLECTIONLITERÁRNE ZBIERKY

Irodalomtörténeti vonatkozású könyvészeti anyag már a múzeum történetének kezdeti szakaszában jelen volt a gyűjteményében. Nagy Iván özvegye a múzeumnak adományozta, több mint tízezer példányból álló magánkönyvtárát, amelyet aztán Szontagh Pál azonos gesztusa tovább gyarapított. Az irodalomtörténeti anyag különböző hagyatéki eljárások, ajándékozások és felvásárlások révén tovább bővült, de a XX. századi történelmi viharokat a múzeum többi gyűjteményéhez hasonlóan ez az anyag is megszenvedte. 1970-től a megyei vezetés döntése nyomán az irodalomtörténeti gyűjtemény évtizedeken át a salgótarjáni Nógrádi Sándor Történeti Múzeumban vendégeskedett, 2009 januárjáig. 1983-tól kezdődött az anyag beleltározása, s gyarapítása. Végül, többszöri kezdeményezés eredményeként visszakerült múzeumunk tulajdonába. A több mint 5000 tételből álló gyűjtemény alapvetően két Nógrád megyei vonatkozásokkal rendelkező, élvonalbeli, XIX. századi szerző, Madách Imre és Mikszáth Kálmán mindennapjaihoz, munkásságához, utóéletéhez köthető.
A Palóc Múzeum Madách- és Mikszáth-gyűjteménye csekély számú, de különleges és értékes forrásértékű anyagot tartalmaz. A levelek, személyes és hivatalos jellegű iratok, a kortársak visszaemlékezései, egyéb kéziratok egyaránt képet adnak a szerzők jelleméről, szokásrendjéről és hétköznapjairól, valamint komoly kor- és kultúrtörténeti jelentőséggel bírnak.

Madách Imre 1823-ban született Alsósztregován. 1844-ben költözött a Balassagyarmat közelében fekvő Csesztvére, ahol 1853 szeptemberéig élt feleségével, Fráter Erzsébettel. Gyűjteményünkben megtalálható Fráter Erzsébetnek férjéhez írott utolsó levele. Erzsébet Madáchoz írt levelei érdekes lenyomatai a kettejük között alakuló viszony különböző állomásainak, valamint betekintést engednek egy vidéki költőfeleség mindennapjaiba is. A múzeum látványtárában megtekinthető Madách Imre végrendelete és néhány levele is.

Mikszáth Kálmán 1847-ben született Szklabonyán. 1904-ben megvásárolta Szontágh Pál horpácsi birtokát, ahol klasszicista stílusban kúriát építtetett, s utolsó éveinek jelentős részét ott töltötte. A kúria tervrajza, valamint az adásvételi szerződés szintén dokumentumaink között szerepel, ahogy a kúria Mikszáth halála utáni sorsának különböző állomásaihoz köthető források is. A gyűjteményben találhatóak meg például A Jókai Mór élete és kora című munkájához kapcsolódó kéziratok, a mű egyes részletei is. Ezek számos, textológiai szempontból érdekes javítást tartalmaznak, s közelebb vihetnek minket annak értelmezéséhez.

Az irodalomtörténeti gyűjtemény leggazdagabb része a könyvészeti anyag, melyekben a szerzőkről szóló tanulmánykötetek, monográfiák, a róluk vagy alkotásaik hatásáról szóló szépirodalmi művek, valamint különböző idegen nyelveken megjelent alkotásaik, speciális kiadások és első kiadású könyvek is szerepelnek. Ezek közül a legérdekesebb és leggazdagabb képet Madách Imre Tragédiájának különböző kiadásai nyújtják, amelyek között a dráma számos idegen nyelven, többek között még az 1965-ös eszperantó átiratban is fellelhető. A különböző művészek által illusztrált kiadások is értékes részét képezik a könyvészeti anyagnak: például egy 1897-es kiadás Zichy Mihály rajzaival, ami egy részletet tartalmaz az Arany János által javított kézirat reprintjéből is. A gyűjtemény részét képezi több, könyvészeti szempontból igazi különlegességnek számító kötet is, mint az 1964es Magyar Helikon által kiadott miniatűr változatok vagy a grandiózus jubileumi díszkiadás.
Jelentős a relikviák sora is, melyek közül igazán gazdag a Mikszáth vonatkozású emléktárgy. A múzeum tulajdonában lévő műtárgyak tetemes része a horpácsi emlékházban tekinthető meg. A gyűjteményből gyakran kerülnek ki Nógrád megye határain túlra is kiállítási tárgyak, de az MNM Palóc Múzeumának látványtárában is megtekinthető számos különleges személyes tárgy. Ilyen például Mikszáth cvikkere, arany mandzsettagombjai, óralánca fényképes medalionnal, szivartárcája és ezüst cigarettatárcája is. Az 1890-ben elhunyt kisfiának, Jánoskának egyes játékai is itt találhatóak: a ló, a bárányka és a nyúl. Igazi különlegesség a gyűjteményünkben Madách Imre rajzfüzete is.
A gyűjtemény további jelentős része a Madách és Mikszáth kultusz eseményeinek dokumentált anyaga: emléknapok, rendezvények, művészeti produkciók, könyvbemutatók, konferenciák fotó- és sajtóanyaga, forgatókönyvei, írásban is rögzített elemei. Igen gazdag a Mikszáth családról, a Mikszáth utódokról készült fényképanyag is.