Kedvezményezett neve: Magyar Nemzeti Múzeum

Projekt azonosítószáma: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2022-00964

Projekt címe: Korszerű, látogatóbarát, interaktív közösségi- és fogadótér kialakítása az MNM Palóc Múzeuma épületében

A szerződött támogatás mértéke100%

Támogatás összege: 5.000.000 Ft

A projekt megkezdésének dátuma: 2022.12.15.

A projekt befejezésének dátuma: 2023.10.31

A beruházás, azaz a Balassagyarmat, Palóc liget 1. szám (Hrsz. 1.) alatti MNM Palóc Múzeum épületének földszintjén található előcsarnok, lépcsőház és közlekedő helyiségeiben közösségi terek kialakítása, a fejlesztés műszaki tervdokumentációájában foglaltak szerint valósult meg. Az átalakítás az érintett helyiségek falainak helyreállítását, javítását, a meglévő, régi ülő, valamint tároló bútorok, műtárgyak kiállítására alkalmas vitrinek cseréjét, valamint a helyszínre tervezett, egyedileg készített bútorzat beépítését foglalta magába. A modern, innovatív, egyszerre többféle funkciót (információs tér, várakozó tér, kiállítótér, interaktív játszótér) is ellátni képes új múzeumi közösségi és fogadótér kialakításához – a megfelelően bútorozott környezet kialakítása mellett korszerű médiaeszközök (nagyméretű megjelenítő médiaeszköz és információs pultot kiszolgáló számítástechnikai eszköz) beszerzésére és elhelyezésére, valamint immateriális javak (szoftver) beszerzésére és alkalmazására került sor.