MÚZEUMBARÁTI KÖRFRIENDS OF THE MUSEUMFRIENDS OF THE MUSEUM

Palóc Múzeumbarátok EgyesületeAssociation of Palóc Friends of the Museum Association of Palóc Friends of the Museum

A 19. század végén országszerte alakultak a különböző kulturális egyletek, amelyek feladata a szűkebb pátria múltjának feltárása, megismerése és értékeinek megőrzése volt. A lelkes amatőrök, lokálpatrióták gyűjtötte tárgyak számos múzeum alapjait vetették meg. Így volt ez Balassagyarmaton is, Nagy Iván történésznek köszönhetően – múzeumalapítás céljából – jött létre a Nógrád Vármegyei Múzeumi Társulat 1891. március 15-én. A 19. század hetvenes éveitől gyors ütemben szaporodó múzeumi társulatok és egyesületek között ez volt a tizenötödik vidéki múzeumalapítási törekvés. A Nógrád vármegyei Múzeum ajándékozás révén gyarapodott.
Ahogyan az alapításkor rendkívül fontos volt a civil jelenlét, úgy ma is szükség van a múzeum körül tevékenykedő, segítő, támogató körre, s akik rendszeresen látogatják a múzeum rendezvényeit, programjait azok számára is fontos támogatásuknak szervezett keretben történő megvalósulása.
Az 1970-es évektől Nagy Iván Múzeumbarát kör néven működött a társulat, majd ez teljesen passzívvá vált. 2013. év végén kezdtük el újjászervezését, s a következő évre megalakult a Palóc Múzeumbarátok Egyesülete, azzal a céllal, hogy közösségi keretet teremtsünk a palócság története iránt érdeklődő, a hagyományőrző tevékenységet felvállalók és támogatók számára.
Az egyesület 63 alapító taggal alakult meg. Az öt évre megválasztott elnökség három tagja Dr. Fényes – Bók Szilvia elnök, valamint Tóthné Kócsák Edit és Ónodi Krisztián lettek.
Cél a Palóc Múzeum munkájának segítése, ismeretterjesztő tevékenységének támogatása, a Palócföld történelmi, természeti és kulturális értékeinek megóvása és továbbadása a jövő generációi számára. Kiemelt cél az ifjúság érdeklődésének felkeltése, ismereteinek célirányos bővítése, és az együttműködés a határon túli magyarsággal. A körnek lehetősége van arra, hogy kapcsolatot építsen ki más bel- és akár külföldi , határon túli, felvidéki hagyományőrző csoportokkal.
Konkrét feladatok a szponzorok, támogatók, segítők felkutatása, a Balassagyarmat és környékével kapcsolatos forrásértékű tárgyak, fotók, dokumentumok gyűjtésében és megmentésében való közreműködés, helytörténeti adatgyűjtés, hagyatékok felkutatása, a palócsággal kapcsolatos anyagokkal (tárgyi és szellemi emlékek) kapcsolatos információk gyűjtése. A múzeum népszerűsítése (ajánlása; ötletek a látogatószám növelésére), a múzeum népszerűsítése (ajánlása; ötletek a látogatószám növelésére), közreműködés programszervezésben, közönségkapcsolati tevékenység Önkéntes feladatellátás: szükség esetén múzeumi teremfelügyelet a nyári időszakban, számítógépes adatrögzítés; segédkezés nyilvántartási, raktár-rendezési, kiállítás előkészítési feladatokban; a múzeum környezetének, a Palóc Ház kertjének gondozása
A múzeumbaráti kör várja soraiba mindazokat, akik céljaival azonosulva részt kívánnak venni értékközvetítő, a Palóc Múzeumot népszerűsítő munkában.

Az öt év leteltével 2020-ban új elnökséget választott a baráti kör: Medvácz Lajos elnökként, Czimbalmosné Fehér Edit, Szochor Judit és Ónodi Krisztián pedig az elnökség további tagjaként segítik a kör működését.