A magyar múzeumügy születésének bicentenáriumán jubileumi hangsúlyt kap a Nógrádvármegyei Múzeum alapításának évfordulója is. Nagy Iván genealógus történész akadémikus 1891. március 15-én alapította meg a múzeumot szülővárosában, Balassagyarmaton. A példás életű tudós egyenes ági örökös híján minden javát a közügy oltárára szentelte. A mintegy tízezer kötetes, muzeális értékű könyvtárát is a balassagyarmati múzeumnak adományozta, végrendeleti meghagyással és felelősség átruházással.

A kiállítás és kutatóhely megnyitása egy éppen száz éve napirendre került cél megvalósítását jelenti – évszázados adósság kiegyenlítését, úttörő jelleggel. Úttörő mivoltát az adja, hogy egyrészt a Palóc Múzeum régi könyvanyagát fokozott műtárgyvédelmi körülményeket nyújtó térbe helyezték, másrészt a könyvtárat kiállításként mutatják be, harmadrészt a működő, kutatható könyvtárat multimédia és számítógépes kapacitással kiegészítve kutatóhellyé alakították.

Nagy Iván könyvtára számos kódexet, ősnyomtatványt, régi magyar ill. muzeális értékű könyvanyagot valamint kéziratot tartalmaz. A könyvtár legértékesebb anyaga 1949-50-ben – felsőbb utasításra – az Országos Széchényi Könyvtárba került letétként, melyből válogatás tekinthető meg a tárlaton.

A kiállítás célja a könyvtár születésének és jellemzőinek, valamint a múzeumalapító tudós otthoni alkotó környezetének, szellemiségének bemutatása, illetve – a főként történelmi tematikájú gyűjtemény révén – a magyar évszázadok áttekintése, a mitikus múlt és történelmünk közismert csomópontjai köré szervezve. A kiállításban a rendezők Nagy Iván dolgozószobáját enteriőrként jelenítették meg, amelyben korhűségre, polgári ízlésvilágának, jómódjának szemléltetésére törekedtek.

Nagy Iván pályája a következő rendben tárul a látogató elé: családi örökség; a felkészülés időszaka (iskolaévek); honvédélet a szabadságharcban és a bujdosás napjai; kényszerpályákon (nevelőként ill. ügyvédként); a tudós történész – Pesten (közéleti pályafutása a fővárosban); a közügyért! – Nógrádban (nógrádi pályafutása, múzeumalapítása); a könyvtárépítő.

A könyvtár köteteiből föltáruló nemzeti történelem a következő csomópontokhoz igazodik: őstörténet; honfoglalás – Árpád-házi királyok kora; az Anjou-kor; az egymást követő századok, benne kiemelten a XVI-XVII. századi török uralom ideje és a XIX. század, mint a szabadság és a polgárosodás kora.Iván Nagy genealogist historian founded the museum on 15th March 1891 in Balassagyarmat. The scientist gifted all his possessions to the altar of public affairs. He also donated his library of about 10 thousand volumes to the museum.

The old material of the Palóc Museum is protected and exhibited in the museum, whilst the library can also be used as a research center, equipped with multimedia and computerized capacities.

The library of Iván Nagy contains a number of codexes, incunabulas, early Hungarian and museologic books and manuscripts. The most valuable material of the library was shifted to the National Széchényi Library in 1949-1950. The exhibition represents a selection of this material.

The goal of the exhibition is to demonstrate the characteristics of the library, the life conditions of the museum founder and scientist, and the history of the Hungarian nation. The study room of Iván Nagy was faithfully arranged as an enteriour.

The career of Iván Nagy is represented in the following order: family inheritance, the time of preparation (school years), fighting in the war for independence and the days of hiding; his life as an educator and lawyer; the scientist historian in Pest; for the public in Nógrád; the library builder.

The history revealed by the library books is adjusted to the following stations: prehistoric life; Hungarian conquest; the time of the Árpádian kings; the Angevin-era, the time of the Turkish occupation and the 19th century, as the age of independence and embourgeoisement.