OTVÁRACIA DOBA

Utorok – Sobota: 9.00 – 17.00 hod.
Zatvorenie pokladnice: 16.30 hod.

Nedala, Pondelok zatvorené