Kerek száz esztendővel ezelőtt, helyi idő szerint 1920. június 4-én, fél öt után két perccel írták alá a magyar kormányküldöttség tagjai az első világháborút lezáró békeszerződés Magyarországra vonatkozó részét a versaillesi Nagy Trianon-kastélyban. A győztes államok által hazánkra kényszerített békeszerződésben foglaltak életbe lépésével Magyarország elvesztette területének több, mint kétharmadát, így területe 282.000 km2-ről 93.000 km2-re, lakossága 18,2 millió főről 7,6 millió főre csökkent. Összesen 3.2 millió magyar kényszerült kisebbségi létbe az újonnan alakult utódállamok területén.

Szűkebb hazánkat, a Palócföldet is ketté osztó, sorsdöntő történelmi esemény évszázados fordulóján, múzeumunk, a békediktátum következtében határmenti intézménnyé váló Palóc Múzeum az alábbi összeállítással emlékezik meg az akkor történtekről:

(A bemutatott tárgyak a múzeum gyűjteményéből, illetve magángyűjteményekből származnak.)