A kedvem nagyobb lett, tehetségem pedig megvan hozzá…”- Interdiszciplináris és kompetencia alapú tanórán kívüli foglalkozások a Palóc Múzeumban (TÁMOP 3.2.11/10-1-2010-0098)

A Palóc Múzeumnak otthont adó Balassagyarmat iskolavárosként erős vonzáskörzettel rendelkezik: a közel 18.000-es lélekszámú településnek hét középfokú oktatási intézménye van, a Kiss Árpád Általános Iskola öt alapfokú tagiskolai társulás vezetője, míg a Központi Óvodához hét tagóvoda tartozik. A kulturális- és oktatási intézményrendszer széleskörű és jól kiépült, közel 12.000 gyermek vesz részt a balassagyarmati közoktatásban.  E diákváros státusz megfelelő bázist teremt az iskola-rendszerszerű oktatás múzeumi életben való rendszeres részvételéhez, jelentős igényt is megjelenítve a Palóc Múzeum nevelési-oktatási szerepének bővítésére. Múzeumpedagógiai programkínálatunk jelen projekt keretében megvalósuló fejlesztése, mindamellett hogy jogszabályi kötelezettséget is jelent, egy újabb lehetőség a térségi társadalom regionális identitástudatának erősítésére és környezettudatos mentalitásának kialakítására. A fejlesztés során megvalósítandó foglalkozásaink egyúttal segítik az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulturális tudatosság és kifejezőkészség szerinti kompetenciák, valamint a szociális és állampolgári kompetenciák elsajátítását. Intézményünk műtárgyállománya nagyszerű lehetőséget kínál a honismereti, helytörténeti, népéleti és irodalomtörténeti stúdiumok és órák számára.

A balassagyarmati kistérség szociológiai jellemzői a társadalmi elmaradottság és szegregálódás jeleit mutatják. Viszonylag nagyarányú a létminimum közelében élő szegény népesség, és rohamosan nő a roma lakosság részaránya. A társadalmi szétszakítottság csökkentésére, az ország vérkeringésébe való bekapcsolására jelentős eszköz a múzeumi gyűjteményekben őrzött kulturális örökség, tárgyi és szellemi javak szervezett oktatási keretek között történő megismerése.

Pályázati program és célkitűzés:

A fejlesztés célja a Palóc Múzeum képesség-, kompetencia fejlesztő, a térségben betöltött közösségépítő szerepének növelése. A nem formális és informális tanulás helyszíneként törekszünk hatékonyabb működés megvalósítására, eredményesebb bekapcsolódásra a formális oktatás rendszerébe. Közvetlen célunk a múzeum programkínálatának bővítése, szolgáltatásaink fejlesztése, az intézményben lévő képzési alkalmasság magasabb fokú kihasználása volt. Közvetett cél a múzeumbarát személet kialakítása. A fejlesztés rövid távú eredménye volt a múzeum látogatottságának növekedése, főként a fiatalabb generáció körében, akikben a foglalkozások során itt szerzett pozitív tapasztalatok megteremthetik az igényt a későbbi rendszeres múzeumlátogatásra.

A programok több helyszínen, a Palóc Múzeum és a Palóc Ház mellett a külső kiállítóhelyeken: a horpácsi Mikszáth Kálmán Emlékmúzeumban, a csesztvei Madách Imre Emlékmúzeumban (itt az időközben megkezdődött kastélyrekonstrukciós munkálatok miatt a helyi faluház ad otthont a programnak), valamint a bánki Szlovák Nemzetiségi Tájház bevonásával valósultak meg.

A pályázati program keretében 11 témakörben összesen 140 foglalkozást, valamint négy hét nép- és honismereti nyári tábort szerveztünk a múzeummal együttműködési megállapodást kötött oktatási-nevelési intézmények számára. Ezen öt intézmény közül a balassagyarmati Központi Óvoda, a szintén helyi alapfokú és a két középfokú oktatási intézmény mellett, a rétsági kistérség egyik általános iskolája is résztvevője volt az együttműködésnek. A megvalósult szakkörök, tehetséggondozó foglalkozások, témahetek és témanapok megközelítőleg 2000 gyermeket hoztak közelebb a múzeum világához, az óvodás korosztálytól egészen a végzős középiskolásokig.

A megvalósult tevékenységek az egyes foglalkoztatási formák szerint:

Havi egyszeri szakkörök:

 1. „Néprajzi alapismeretek és történelmi jelképek” c. múzeumi órasorozat
  1. „Ice, bice, cibere…” – a népi gyermekjátékoktól az ugrósig c. népi játék-, és táncszakkör sorozat
  2. „Körbe forog az év kereke” c. népi foglalkoztató szakkör sorozat

Témanapok és témahetek:

 1. „Ádám, Éva, Lucifer” c. irodalmi témanap sorozat
 2. „Biblia és bibliai színek” c. irodalmi témanap sorozat
 3. „Mikszáth és a Görbeország” c. irodalmi témanap sorozat
 4. „Fejezetek Balassagyarmat történetéből: Balassagyarmat, a Civitas Fortissima” c. helytörténeti témanap sorozat
 5. „Szlovák nemzetiségi kultúra” hagyományőrző témanap sorozat
 6. „Mesejátszó” – mesefoglalkozások óvodásoknak és kisiskolásoknak c. témanap sorozat
 7. Nép és honismereti tábor – témahetek nyári táborozás keretében

 Tehetséggondozás:

 1. „Tücsökzene” – szépirodalmi műhelyfoglalkozás sorozat

A megítélt EU támogatás összege: 27.111.000 Ft

A projekt megvalósítási időszaka: 2011. szeptember 1 – 2012. szeptember 30.

Kedvezményezett: Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet

 

KÉPGALÉRIA

A PROGRAM VIDEÓI