Ma 122 éve, hogy 1891. március 15-én az európai műveltségű történész, genealógus és heraldikus Nagy Iván (1828-1898) fáradhatatlan és akadályokat nem ismerő munkássága nyomán megalakulhatott Balassagyarmaton a Nógrádvármegyei Múzeum-Társulat.

285341_405948516163620_727279805_nA reformkori eszméken iskolázott tudós életének utolsó évtizedét szinte teljes egészében a múzeumügynek szentelte.  Még 1890 őszén a következő felhívást tette közzé a helyi sajtó, a Nógrádi Lapok és Honti Hiradó hasábjain: „Gyűjtsük össze a legkisebb történelmi morzsáit a multnak, ami hazánk, nemzetünk és részleg különösen Nógrádvármegye multjának, történetének megismerésére adalékul és forrásul szolgálhat…, Állítsunk egy helyi muzeumot! Állítsunk egy társulatot, mely csekély áldozattal, de kitartó eréllyel képezni fogja azon mustár magvat, mely terebélyesedő fává növendi ki magát, és megalapítandja a tervelt Múzeumot.” Nagy Iván rendre felkereste a város jeles személyiségeit és hathatósan érvelt az múzeumügy mellett.  Fáradozása eredményeként 1891. március 15-én összehívhatták a közgyűlést, amely kimondta a Nógrádvármegyei Múzeum-Társulat megalakulását.Az alapítás időpontjában a társulatnak 27 alapító, 4 örökös, 89 rendes és 14 pártoló tagja volt. Az elnöki tisztet gróf Degenfeld Lajos főispán vállalta. A jóváhagyott alapszabály értelmében az egyesület célja: „…felkutatni és egybegyűjteni mindent, ami történeti, régészeti, természet- vagy néprajzi tekintetben kiváltképpen Nógrád vármegyére vonatkozik.”

Alapszabály_1

Az alapszabályban megfogalmazott cél elérése érdekében Nagy Iván a helyi sajtóban újabb felhívással fordult a vármegye értelmiségéhez: „  … sokaknak vannak megyénkben e czélra való eszközeik. Kinek egy ősi képe, kinek egy pár régi okirata, másnak egy régi fegyvere, edénye, érme, vagy más tárgya stb., ami magában csak rejtett lom, és az adományozó egyénnek vagy családnak is emlékezetéül fenn marad és nem kallódik.”  Példamutatásként pár ezer darabból álló numizmatikai, ásvány és egyéb régiségekből álló gyűjteményét elsőként ajánlotta fel „a szent czélra, egy b.-gyarmati múzeumra”.

 

Irodalom:

Jaskovics Ferenc: A Nógrádvármegyei Múzeum-Társulat története 1891-1909,

Balassagyarmat 1910.

Kapros Márta: Palóc Múzeum. In: Múzsák kertje

Budapest, 2002.

Zólyomi József: Nagy Iván a múzeumalapító. In: Múzeumi mozaik

Salgótarján, 1986.