Magyar Nemzeti Múzeum

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Magyar Nemzeti Múzeum Palóc Múzeuma

Irodalomtörténész-múzeológus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Nógrád megye, 2660 Balassagyarmat, Palóc liget 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az irodalomtörténeti gyűjtemény kezelése, kiállítások rendezése, szervezése, múzeumpedagógiai feladatok ellátása. Kapcsolattartás társintézményekkel, kiadványszerkesztés, honlapkezelés.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§ Egyetem, magyar nyelv és irodalom,
§ Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§ Múzeális intézményben betöltött munkakör, szakmai tapasztalat, az irodalom mellett néprajzi érdeklődés
Elvárt kompetenciák:

§ Kiváló szintű precizitás, kreatív gondolkodás, problémamegoldó képesség, önálló munkavégzési képesség,
§ Jó szintű kommunikációs kézség,
§ Kiváló szintű helyesírási gyakorlat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ Szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló okmányok, erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2015. október 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. szeptember 15.
A pályázatok benyújtásának módja:
§ Postai úton, a pályázatnak a Magyar Nemzeti Múzeum címére történő megküldésével (2660 Balassagyarmat, Palóc liget 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2083-166-1-67/2015.G , valamint a munkakör megnevezését: Irodalomtörténész-múzeológus.
vagy
§ Elektronikus úton [email protected] oldalon keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. szeptember 20.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. augusztus 31.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.