A Honismereti Szövetség és a Magyar Nemzeti Múzeum

HELYTÖRTÉNETI ÉS GYŰJTŐPÁLYÁZATOT HÍRDET

AMATŐR KUTATÓK SZÁMÁRA

Szent István király kultusza a 20. században
témájában

A pályázat beküldési határideje: 2018. április 30.

1938-ban országos ünnepségekkel emlékeztek meg Szent István halálának 900. évfordulójáról. A Szent István emlékévhez kapcsolódóan került sor a budapesti Eucharisztikus Kongresszus megrendezésére, amelyet számtalan további rendezvény és megemlékezés követett. Ezek közül országos jelentősége miatt is kiemelkedik Szent István ereklyéjének, a Szent Jobbnak az országjárása.

A rendezvénysorozat komoly előkészületek után 1938. május 31-én az ereklye esztergomi útjával vette kezdetét. A Szent Jobb számára egy különleges a magyar szentek alakjaival díszített vagont készítettek, amely különvonatként – a köznyelvben Aranyvonat – vitte el az ereklyét az ország különböző településeire, ahol ünnepélyes külsőségek közepette fogadták, bizonyos helyeken közszemlére tették, illetve szentmisét tartottak a tiszteletére, ugyanakkor az áthaladó szerelvényt a kisebb településeken is feldíszített állomások és tisztelgés fogadta. Az országjárás során a Szent Jobbot Mészáros János érseki helytartó, a Szent Jobb őre kísérte, de több utazáson Angelo Rotta pápai nuncius, illetve Serédi Jusztinián hercegprímás is részt vett.

1938. május 31. és 1938. július 7. között a Szent Jobb több körutat téve az alábbi településeken állt meg hosszabb időre:

Esztergom; Székesfehérvár; Kaposvár – Zalaegerszeg – Nagykanizsa – Pécs – Bátaszék – Baja – Szekszárd; Vác; Győr – Hegyeshalom – Pápa – Szombathely – Sopron; Kiskőrös – Kalocsa – Kiskunhalas – Kiskunmajsa – Kiskunfélegyháza – Szeged – Hódmezővásárhely – Kecskemét; Cegléd – Abony – Szolnok – Békéscsaba – Gyula – Szajol – Püspökladány – Debrecen – Nyíregyháza – Füzesabony – Mezőkövesd – Eger – Gyöngyös – Hatvan.

1939. április 29. és május 13. között a Szent Jobb három újabb körutat tett ezúttal a felvidéki településekre:

Albertfalva – Martonvásár – Velence – Dinnyés – Székesfehérvár – Várpalota – Veszprém – Pannonhalma – Győr – Komárom – Érsekújvár – Bánkeszi – Léva; Vác – Ipolyság – Balassagyarmat – Losonc – Rimaszombat – Rozsnyó – Tornalja – Rimaszécs – Pásztó – Hatvan – Aszód – Gödöllő; Miskolc – Sárospatak – Sátoraljaújhely – Perbenyik – Csap – Ungvár – Munkács – Beregszász.

A Szent Jobb és az Aranyvonat utolsó útján 1941-ben a Szent László Hét rendezvényei keretében Nagyváradra látogatott, visszaútján több települést érintett:

Nagyvárad – Biharpüspöki – Biharkeresztes – Berettyóújfalu – Sáp – Báránd – Püspökladány.

Pályázni lehet

A Szent Jobb, illetve az Aranyvonat helyi fogadását, eseményeit, illetve azok előkészületeit és visszhangját bemutató eredeti anyaggyűjtésen alapuló dolgozatokkal, amelyek

– kitrejedhetnek egy-egy település vagy megye, illetve egyházmegye eseményeinek bemutatására;

– támaszkodnak közgyűjteményekben (levéltár, múzeum, könyvtár) fellelhető, valamint magánkézben lévő emlékekre;

– felhasználnak nyomtatott (szórólap, plakát, képeslap, sajtó stb.), írott és képi forrásokat.

Pályázati feltételek

– A pályázaton nem vehetnek részt, akik közgyűjtemények (múzeumok, könyvtárak vagy levéltárak), illetve történelemmel foglalkozó tudományos intézetek munkatársai és olyan oktatók, akik a történelem valamely korszakával hivatásszerűen foglalkoznak.

– A pályázat minimális terjedelme 15 gépelt oldal (30 000 leütés). A pályázatot a felhasznált források jegyzékével és hivatkozási jegyzetekkel (ld. lábjegyzet vagy végjegyzet) kell ellátni és mellékletekkel (fénykép- és dokumentummásolatok, beszédek és újságcikkek teljes leiratai, stb.) egészíthetők ki, melyek azonban a terjedelembe nem számítanak bele.

– A pályázatra olyan munkák küldhetők be, amelyek helyszíni gyűjtéseken, történeti, egyházi és állami levéltári forrásokon és könyvtári kutatásokon alapuló eredeti ismeretanyagot tartalmaznak.

– A pályázatra nem adható be megjelent vagy kiadás alatt álló. más országos pályázaton szerepelt, illetve ott helyezést elért dolgozat.

– Összefüggő munkát részenként nem lehet beadni. A hangszalagon vagy digitális eszközökön rögzített anyagokat írásban is be kell adni.

– A pályázatra mindkét kategóriában beküldhetők egyéni, társszerzős, illetve csoportos munkák. Egy pályázó több pályamunkát is beküldhet.

– A határidő után érkezett pályamunkákat nem tudjuk elfogadni.

Pályadíjak

I. díj: 150 000.- Ft

II. díj: 100 000.- Ft

III. díj: 50 000.- Ft.

A díjazásban nem részesült, de színvonalas dolgozatokat a bírálóbizottság tárgyjutalomban vagy dicséretben részesíti.

Nyilvános eredményhirdetés

2019 júniusában

egy ünnepi díjátadó keretében, illetve a Honismeret 2019/3. számában

és a Honismereti Szövetség és a Magyar Nemzeti Múzeum honlapján

Egyéb tudnivalók

– A pályázat jeligés. A pályázó külön borítékban közölje nevét, pontos címét, telefonszámát, e-mail címét, az életkorát és foglalkozását. A borítékon és a pályázat címoldalán is kérjük feltüntetni a JELIGÉT.

– A pályázatot egy példányban kérjük beküldeni és nem szükséges beköttetni.

– A dolgozat beérkezéséről csak megcímzett és felbélyegzett válaszboríték esetén tudunk értesítést küldeni.

– A pályázat eredményéről írásbeli értesítést csak a díjazottak kapnak.

– A díjak odaítéléséről szakmai zsűri dönt, a pályamunkákról készült bírálatok nem publikusak, lektori véleményként nem használhatóak.

– Ha a díjazott pályamunka nyomtatásban megjelenik, a szerző köteles feltüntetni azt, hogy a dolgozat részt vett a Honismereti Szövetség 2019. évi Szent István király kultusza a 20. században pályázatán.

– A beérkezett pályázatokat a Honismereti Szövetség a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Adattárában helyezi el.

– A pályázattal kapcsolatban információt kérhetnek a 06 1 327-77-61 telefonszámon Végső István titkártól.

– A pályázatot az alábbi címre küldjék:

Honismereti Szövetség

1370 Budapest, Pf. 364.