Az NKA Múzeumi Szakmai Kollégiuma által biztosított támogatásnak köszönhetően (pályázati azonosító: 3528/00044) a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet honlapja (www.nogradi-muzeumok.hu) újszerű, web 2.0 jellegű, a felhasználókkal közös tartalomgyarapítást szolgáló felülettel gazdagodott. A felületen az eredeti pályázati célkitűzéseinknek megfelelően archív fotók (1.), valamint műtárgyakról készült felvételek (2.) feltöltését, megvitatását lehetővé tévő, a múzeumi ismereteket játékos formában közvetítő (3.) interaktív funkciók váltak elérhetővé a felhasználó/virtuális látogató számára.

A web 2.0 jellegű felületen kialakított három fő funkció részletes jellemzői a következők:

  1. Küldjön be képet!” – Fénykép beküldése: Egy egyszerű regisztrációt követően, a felhasználó tematikusan (gyűjteményi szakágaknak megfeleltetve) küldheti be/ töltheti fel archív, tudományos értékűnek vélt fotóit. A beküldött fényképeknek a regisztrált felhasználói közösség és a múzeumi szakma általi véleményezését az adott fotóhoz kapcsolódó hozzászólásokkal tettük lehetővé. A feltöltött fotókból egy külön adatbázist építünk. A funkció angol nyelvű elérhetőségét és Facebook kapcsolatát biztosítottuk.

Link: http://https://palocmuzeum.hu//web2/archives/category/mutargyak

  1. Nekem is van műtárgyam!?” – Otthoni/elérhető műtárgyak közösségi véleményezése és szakértői vizsgálata: A honlap regisztrált látogatói fotókat tölthetnek fel az általuk birtokolt műtárgyakról (vagy annak vélt tárgyakról). A műtárgyfotókat a teljes regisztrált felhasználói közösség véleményezheti hozzászólásokon keresztül. A múzeumi szakemberek is részesei a véleményezési folyamatnak, hozzászólásaik kiemelt fontossággal kerülnek megjelenítésre. A funkció angol nyelvű elérhetősége és Facebook kapcsolata biztosított.

Link: http://https://palocmuzeum.hu//web2/archives/category/fotok

  1. Játékos ismeretszerzés:
    1. Kvíz: A felhasználó a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet múzeumaival, műtárgyaival kapcsolatos, különféle korosztályokra bontható, nehézség szerint is pontozható feleletválasztós kérdésekből álló kvízjátékkal teheti próbára tudását. A válaszadó játékosok között nyeremények (kiadványok, múzeumi belépők) sorsolása is lehetséges. A funkció angol és szlovák nyelvű elérhetősége, Facebook kapcsolata biztosított.

Link: http://https://palocmuzeum.hu//web2/archives/category/kviz

    1. Képkirakó és memóriajáték: A felhasználók által feltöltött felvételekből és műtárgyfotókból építkező, korosztályok szerinti nehézségi fokok szerint kategorizált, virtuális memória- és képkirakó játék. A válaszadó játékosok között nyeremények (kiadványok, múzeumi belépők) kisorsolása is lehetséges. A funkció angol és szlovák nyelvű elérhetősége, Facebook kapcsolata biztosított.

Link: http://https://palocmuzeum.hu//web2/games

A működés első két hónapjának tapasztalatairól:

A web 2.0 jellegű felületünk működésének kezdeti időszakára (2012.07.30-2012.09.30) a viszonylagosan alacsony látogatószámból következő mérsékelt felhasználói aktivitás volt a jellemző. A felület felhasználóinak többsége a regisztráció nélkül is elérhető, a felhasználói közösség által már létrehozott tartalmak böngészése mellett főként a ismeretbővítő játékok iránt mutattak érdeklődést. A működés első két hónapjának tapasztalatai azt jelzik, hogy a felület népszerűsítésére leginkább az egyes funkciókhoz rendelt Facebook kapcsolat bizonyult hasznosnak. A felhasználók által közzétett/feltöltött tartalmaknak a közösségi oldalon történő megosztása ugyanis jelentős látogatószám növekedést eredményezett. A felhasználók számának növelése érdekében, a működtetés előttünk álló időszakában tovább kívánjuk bővíteni azoknak a helyi oktatási-nevelési intézményeknek a számát, amelyek honlapjáról ugyancsak elérhetővé válik interaktív felületünk. A felhasználók aktivitásának a növelését szolgálja a feltöltött képi tartalmakból szervezett virtuális kiállítás és a regisztrált felhasználók közötti nyereménysorsolás lehetősége.

Az első két hónap felhasználóira vonatkozó statisztika – az adatgyűjtés és feldolgozás módszere:

Az elkészült honlap/felület Google Analytics statisztikai modult használ. Ez a rendszer – többek között – a honlap URL-jeinek szűrésével alkalmas a különböző funkciók, modulok és tartalmak látogatottsági statisztikáinak több szempontú elemzésére. A működés első két hónapja során rögzített adatok szerint a honlap látogatottságát egy folyamatos, stabil, de egyelőre még kisebb mértékű növekedés jellemzi. A látogatók átlagosan negyed órát töltenek a honlapon, a legnépszerűbb tartalmak pedig jelenleg még az ismeretbővítő játékok. A regisztrált felhasználók az egyedi látogatók számának 10%-ára tehetők.

A használt statisztikai modul a látogatók földrajzi helyének a lokalizálását is lehetővé teszi, így mérhető, hogy Budapest után, a látogatók zöme Nógrád megyéből kerül ki.

Adataink arról is tájékoztatást nyújtanak, hogy a látogatók 1/3-a keresőkön keresztül, másik 1/3-a hivatkozásokon keresztül (nogradi-muzeumok.hu, https://palocmuzeum.hu/, etc.) illetve Facebook megosztásokon keresztül találkozik a felülettel, míg a maradék 1/3 pedig közvetlen webcím megadással jut el a honlapra.