Megalakult a Palóc Múzeum Nagy Iván Baráti Kör Egyesülete

Alapítói szándékot 42 ember jelentette be és írta alá, a december 9-én az alakuló közgyűlésen 28 fő vett részt. Bejelenthetjük, hogy Palóc Múzeum Nagy Iván Baráti Kör Egyesülete néven kimondták (röviden a Múzeum Baráti Köre) a megalakulását.

Palóc Múzeum Baráti Kör Egyesület létrejöttének célja, hogy közösségi keretet biztosítson a néprajz, a palócság története, a palóc népi kultúra, az irodalomtörténet, a helytörténet és a múzeumhoz kötődő tudósok iránt érdeklődőknek. Erősítse a Palóc Múzeumot abban a törekvésében, hogy a palóc népművészet, a tárgyi emlékek, a néphagyomány, a helyi értékek minél szélesebb körben váljanak ismertté, szerethetővé, s megőrizhesse, továbbadhassa őket a következő generációk számára.

A közgyűlésen elfogadták az egyesület nevét, megvitatták és elfogadták az egyesület alapszabályát, megválasztották az egyesület 3 fős tisztségviselőit. Elnök: Dr. Rózsa György, elnökségi tagok: Dr. Fényes-Bók Szilvia és Ónodi Krisztián lett. Természetesen a Palóc Múzeum segítette az egyesület létrejöttét és a jövőben a kitűzött célok elérésben is támogatja, segíti az egyesületet. Jó munkát kívánunk!