Bárth Dániel
történész, néprajzkutató, tanszékvezető egyetemi docens, ELTE BTK Néprajzi Intézet,
MTA-ELTE Lendület Történeti Folklorisztikai Kutatócsoport
Papok a démonok ellen. Az ördögűzés társadalmi megítélése a múltban és a jelenben.
2018. október 15. 17 óra
A rendezvényt a Nemzeti Kulturális Alap támogatja. http://www.nka.hu/Gassner 4 Gassner