Tisztelt Pedagógusok! Kedves Diákok!

„A nemzeti köznevelésről” szóló 2011. évi CXC. törvény az érettségi bizonyítvány kiállításának feltételeként ötven óra közösségi szolgálat elvégzését írja elő a tanulók számára.

A múzeumunkban teljesíthető szolgálati lehetőségekről szóló jelenlegi felhívásunkkal e közösségi szolgálat, kulturális területen történő megszervezésére szeretnénk Önöknek biztatni.
A néprajzi, irodalomtörténeti és történeti gyűjtőkörrel rendelkező Palóc Múzeum tevékenységi köre igen változatos és sokrétű: a gyűjtőkörébe tartozó tárgyak és dokumentumok gyűjtésén túl, állandó és időszaki kiállításokat rendez, kiállításaiban látogatókat fogad, kutatószolgálatot, múzeumi könyvtárat működtet, múzeumpedagógiai foglalkozásokat tart, különféle kulturális rendezvényeket szervez.

Nálunk végezhető közösségi szolgálatként az alábbi tevékenységi formákat kínáljuk:

  • LÁTOGATÓK FELÜGYELETE ÉS VEZETÉSE A MÚZEUM KIÁLLÍTÁSAIBAN
  • SZÁMÍTÓGÉPES ADATRÖGZÍTÉS, ADATBÁZIS-ÉPÍTÉS
  • KÖZREMŰKÖDÉS MŰTÁRGYÁLLOMÁNY FELMÉRÉSÉBEN, VAGY GYŰJTEMÉNYI REVÍZIÓBAN
  • RAKTÁRRENDEZÉS A GYŰJTEMÉNYI RAKTÁRAKBAN
  • FOTÓHAGYATÉK VÁLOGATÁSA, RENDEZÉSE
  • RENDEZVÉNYEK (MÚZEUMPEDAGÓGIAI FOGLALKOZÁSOK, KIÁLLÍTÁSOK, STB.) ELŐKÉSZÍTÉSÉBEN VALÓ KÖZREMŰKÖDÉS

A közösségi szolgálatvégzés helyszíne:

MNM PALÓC MÚZEUMA
BALASSAGYARMAT
PALÓC LIGET 1.

A múzeumi szolgálattal kapcsolatos kérdéseiket, a szolgálat időpontjára, időtartamára, további tevékenységi formákra vonatkozó javaslataikat, ötleteiket az info@https://palocmuzeum.hu/ e-mail címen vagy a Palóc Múzeum további elérhetőségein várjuk.