Kedvezményezett neve: Magyar Nemzeti Múzeum Palóc Múzeuma

Projekt azonosítószáma: EFOP-3.3.2-16-2016-00240

Projekt címe:  MNM Palóc Múzeuma a köznevelés eredményességéért

A szerződött támogatás mértéke100%

Támogatás összege: 29. 494.505 Ft

A projekt megkezdésének dátuma: 2018. március 1.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. február 29.

Az EFOP-3.3.2-16-2016-00240 MNM Palóc Múzeuma  köznevelés eredményességéért c. pályázat keretében célunk, hogy a gyűjteményében őrzött tárgyi és szellemi örökséget elérhetővé és megismerhetővé tegyük a fiatal generációk számára. Múzeumi közösségünknek fontos, hogy a nemzeti és a palóc identitást hordozó műtárgyaink üzenetét játékosan, élményszerűen tegyük befogadhatóvá a legkisebbek számára is. A múzeum küldetésének meghatározó eleme, hogy a hozzánk ellátogató gyermekek maradandó élménnyel gazdagodjanak. Múzeumpedagógiai foglalkozásaink során identitást formálunk, értékrendet közvetítünk. Az élményszerű foglalkozások során egyaránt fontosnak tartjuk az egyedi és a közösségi gondolkodás, a csapatmunka fejlesztését. Minden foglalkozásunk során elengedhetetlennek gondoljuk, hogy teret adjunk az egyéni véleményformálásnak, ezért a foglalkozásokhoz kapcsolódó előadásainkat mindig interaktívra formáljuk.Az ismeretterjesztő előadások és a játékos foglalkozások elsődleges helyszíne a kiállításainkon túl, a múzeum 2012-ben átadott, Látványtár – tanulmányi raktár és látványtár, magas színvonalú technikai felszereltségű oktatótere, amely kiváló helyszínt biztosít, mind a szakmai környezet, mind a színházszerű elrendezés miatt. A foglalkozásokat a pedagógusokkal egyeztetve, a tanmenethez kapcsolódva, azt kiegészítendő tartjuk. Arra törekszünk, hogy óráinkat a játékosság jellemezze és a gyerekek mai érdeklődési körével is lépést tartsunk, párhuzamba állítsuk a régi és a mai szokásokat, tárgyakat, a családi élet mindennapjait és ünnepeit, valamint a kikapcsolódási lehetőségeket.