MÚZEUMPEDAGÓGIA

Múzeumunk sokféle színes és érdekes múzeumpedagógiai foglalkozással várja az óvodás, általános iskolás és középiskolás csoportokat. Jelenlegi foglalkozáskínálatunk főként a népismeret, néprajz témakörökön alapszik, de egyéni igényekhez igazodva irodalomtörténeti vagy helytörténeti tematikájú múzeumi órák szervezését is tudjuk vállalni.

Néprajzi múzeumpedagógia

Múzeumunk 2008-óta foglalkozik rendszeresen múzeumpedagógiával, amióta az egyik néprajzkutató muzeológus  az ELTE Pedagógia és Pszichológia karán a múzeumpedagógia szakképesítést szerzett. Azóta intézményünk három pályázatot nyert infrastruktúra és oktatási anyag fejlesztésére. A pedagógiai szempontokon alapuló, életkori sajátosságokat is figyelembe vevő tematika a néprajzra, a hagyományokra és az eredeti tárgyak hitelességére támaszkodva biztosítja palóc múltunk, tradícióink, szokásaink és mesterségeink élményszerű elsajátítását. A meséktől elindulva népzenei, történelmi, művészettörténeti, néprajzi, irodalmi és környezeti ismeretekre támaszkodva sikerült egy olyan komplex programokból álló kínálatot összeállítani, amellyel nem csupán száraz elméleti úton szólítjuk meg a gyerekeket, hanem a képzőművészet, valamint a kétkezi munka világában is használható tudást teszünk elérhetővé. Mindezt élményszerű, játékos és interaktív formába öltve.

Irodalomtörténeti múzeumpedagógia
2015 decemberétől múzeumpedagógiai kínálatunk irodalomtörténeti foglalkozásokkal is bővül. A foglalkozások elsősorban Madách és Mikszáth életművére koncentrálnak majd, különös tekintettel a műveikben ábrázolt magyar hagyományokra, hiedelmekre és olyan társadalmi konfliktusokra, melyek a napjainkban is aktualizálhatóak.
Az irodalomtörténeti foglalkozások elsősorban általános iskolák felső tagozatának valamint gimnáziumoknak szólnak majd. A foglalkozások során arra törekszünk, hogy a klasszikusokon keresztül a diákok megtapasztalhassanak valami személyesen őket megérintő, elgondolkodtató dolgot, s úgy igyekszünk ezt minél eredményesebbé tenni, hogy a klasszikus művekkel összekapcsolható vonatkozásait bevonjuk a populáris kultúrának, az elemzések- beszélgetések-játékok részévé tesszük a népszerű kortárs ifjúsági irodalmat és más médiumok bevonását is.
Különböző ünnepekre készülő játékaink, vetélkedőink – a 2015-ös adventi vetélkedőhöz hasonlóan (Falusi karácsony Mikszáthtal) – elsősorban azt a célt szolgálják, hogy ösztönözzék a tehetséges fiatalokat az önképzésre, a folyamatos megmérettetésre és a hagyományok megismerésére, az idősebb generációkkal való párbeszédre. Különleges múzeumi kalandjátékkal készülünk a középiskolásoknak Madách nap alkalmából, s újabb játékos megmérettetés vár rájuk a március 15.-ei Nemzeti ünnep idején, valamint a Húsvéti időszakban is.
Az ismeretterjesztés, a közös gondolkodásra való ösztönzés mellett a különös képességű fiatalok felkarolása is cél. Ennek keretei között irodalmi szakkör is indul majd a múzeumban.

HASZNOS INFORMÁCIÓK

FOGLALKOZÁSAINK

A foglalkozások megtartására hétfőtől-péntekig, 8 és 16 óra között van lehetőség. Jelentkezésüket korosztály, téma és időpont egyeztetéssel a lenti jelentkezési űrlap kitöltésével, legalább egy héttel előzetesen várjuk.
Korosztály: óvodástól a középiskolás korúakig
A foglalkozások időtartama: 45-60-90 perc
Részvételi díj: 400 Ft/fő (a múzeumi belépőjegy megváltása mellett)

Jelentkezés és további információ:
Gulden Emese
+36 (35) 300 168
info@palocmuzeum.hu

JELENTKEZÉSI ŰRLAP

Célcsoport * Óvodások Alsósok Felsősök Középiskolások 

Foglalkozás *

Dátum *

Intézmény/Osztály/Csoport

Létszám *

NÉPRAJZ

Havonta változó, összesen 10 alkalomból álló sorozat, amely a hónapok sajátosságaira épülő múzeumpedagógiai foglalkozásokat tartalmaz. A jeles napokhoz, kalendáriumi ünnepekhez kapcsolódó kézműves tevékenységek első sorban óvodás és alsó tagozatos ( 1-4 osztály) csoportoknak szólnak. A programsorozat célja, hogy a gyermekek olyan alkotásokat hozzanak létre, és olyan sajátosságokkal ismerkedjenek meg, amelyek a népi kultúra jellegzetességei, vagy kifejezetten múzeumi specifikációk.

Hónapsoroló (népköltés)

Január elől jár,
A nyomán február.
Március szántóvető,
Április nevettető.
Május szépen zöldellő,
Június nevelő,
Július érlelő,
Augusztus csépelő,
Szeptember gyümölcshozó,
Október borozó,
November télelő,
December pihenő.

Minden foglalkozás azonos tematika szerint épül fel:

1. Alapismeretek átadása: alapfogalmakkal történő ismerkedés, adott hónaphoz köthető, vagy adott foglalkozáshoz köthető néprajzi tárgyak, szokások ismertetése
2. Az alapanyagokkal történő ismerkedés (a foglalkozásosokon természetes és a népi használatban elterjedt alapanyagokkal dolgozunk pl.: kukoricaszár, csutka, csuhé, szalma stb.)
3. a.) Az alapanyagok felhasználásával a tárgy elkészítése b.) Játszóház
4. Összegzés és a foglalkozás lezárása, hivatkozva a következő hónapira.

A múzeum biztosítja a csoportok számára a szükséges segédanyagokat.

Ajánlott korosztály: 6-10 év
A foglalkozás időtartalma: 90 perc

hsorló

x

A tradicionális faluközösségekben a hagyomány átadása és átvétele nemzedékről-nemzedékre, nemek, korosztályok, korcsoportok szerint ment végbe. A népdalokat, néptáncot, népszokásokat, különböző kézműves technikákat főként utánzással sajátították el a kisgyermekek, nagyobb testvéreiktől, szüleiktől, nagyszüleiktől, ily módon nevelődtek bele a hagyományokba. Mindez természetesen némiképpen eltérő módon ment végbe a különböző vidékeken, falvakban, hiszen különbözőek voltak a táji, természeti, életmódbeli feltételek is, amelyek keretül szolgálnak az élet egésze számára.
A foglalkozás lényege, hogy segítséget nyújtson az iskolán belüli hon- és népismeret órák megtartásában, elsősorban a helyi általános és nyolc osztályos gimnáziumban dolgozó, ezt a tantárgyat tanító pedagógusoknak. A múzeum néprajztanár végzettségű kollégája a felkészülésben is segítséget nyújt.
A foglalkozás pedagógiai célja a hon- és népismeret, a nemzettudat erősítése, a helyi kötődés kialakulásának támogatása. Etikai, esztétikai értékrendszer kifejlesztését, az általános összefüggések meglátását segíti, és más népek, nemzetiségek kultúrájának tiszteletére nevel.

A foglalkozás a Nemzeti Tankönyvkiadó gondozásában megjelent Baksa Brigitta: Élet a házban és Élet a faluban c. 5-6. osztályos tankönyveire épül.

Ajánlott korosztály: általános iskola 5-6. osztály
Foglalkozás időtartalma: 45 perc

Szerepjáték, amelyben a résztvevő a múzeumi környezet miatt is mesehősnek érezheti magát. Mindig hagyományos, jeles napokhoz kötjük a hétpróbát, például: Márton napján kis pásztorrá alakul a résztvevő gyermek, akit elnyom a buzgóság, s közben szétszélednek a juhai; vagy téli fonóban kendert fonó leány, akinek az orsó szúrása után, mint Csipkerózsikának álom jön a szemére, és mire felébred, mind a hét orsóját elviszi a boszorkány, de a hét próba teljesítésével visszakaphatja állatait, orsóit stb.
A próbák: tű megkeresése a szénakazalban, lápon átkelés, bolyongás a labirintusban, beletalálni az óriás szájába, kifogni az aranyhalat, végigjárni a hegyhátat zsákba kötött lábbal és végül erőfitogtatásos patkópróba.
Jutalom: dicsőséges tettét oklevélbe foglaljuk, s hogy egy szava se lehessen, jussát megállapítjuk egy fabatkában.

Ajánlott korosztály: 5-12 év
A foglalkozás időtartalma: 60 perc

m_hetproba

x

„Hol volt, hol nem volt, kis ház mellett nagy ház, nagy ház mellett kis ház, egyiknek se volt se oldala, se kéménye, mégis lakott benne egy királyfi. Nem volt szegény, de szerette a tréfát, azért bújt el abba a se kéménye, se oldala vityillóba.” (részlet: Elek Lívia-Boldizsár Ildikó: Esti mesék lányoknak c. könyvéből)
A játékos drámapedagógiai foglalkozás során megismerkednek a gyerekek a népmesével, a népmesében előforduló ma már számukra ismeretlen néprajzi kifejezésekkel, szófordulatokkal.
A foglakozás végén a tanulók eljátsszák a mesét eszközök és jelmezek segítségével.
Ajánlott korosztály: 4 – 10 év
A foglalkozás időtartalma: 45 perc
A foglalkozás előfeltétele: A kevély királykisasszony című mese* megismertetése a csoporttal (Óvodai-iskolai tevékenység).

A paraszti világban ugyan a tanulásnak fontos szerepe volt, de nem az intézményesített oktatásra helyeződött a hangsúly. A szájról-szájra hagyományozott természeti tudás mellett eltörpült az iskolák oktatási szerepe. A mai gyermekek számára mégis izgalmas lehet a régi falusi iskolák hangulatának felidézése. A foglalkozás során megismerkedhetnek a régi iskolai felszerelésekkel, kipróbálhatják, hogy milyen palatáblára, palavesszővel írni, hogyan lehet tintával és tollheggyel írni, hogyan működött a nagy fagolyós számológép, és, hogy mit rejtett a fából készült iskolatáska.
A foglalkozás a múzeum állandó kiállításának első termében zajlik.
Ajánlott korosztály: 2 – 12 osztály
A foglalkozás időtartalma: 60 perc

A hagyományos paraszti világban a társadalom minden tagjának megvoltak a maga feladatai, kötelezettségei. A mindennapok nagy részét a szükséges mezei és a ház körüli munkák elvégzése tette ki. Ezeket a feladatokat feloszthatjuk női- és férfimunkákra. A női munka egyik fontos feladata a kender feldolgozása volt. A foglalkozás célja ennek a munkafolyamatnak a megismerése, a kender termesztésétől egészen annak szövésig.
A foglalkozás korcsoportok szerint, két formában készült el.
5-10 éves korosztály számára a foglalkozás egy mesével indul, amely szépen elmagyarázza a kender feldolgozásának menetét. Ezt követően a gyermekek megismerkednek az alapanyaggal: a kenderrel, majd a feldolgozásához szükséges eszközökkel. Az eszközöket kipróbálhatják, megfigyelhetik működésük közben. Végezetül megnézhetik, hogy a szövőszéken miképpen készül a vászon, és ki is próbálhatják ügyességüket a szövőkereteken.
11-18 éves korosztály számára a foglalkozás felvezetése egy archív felvétel levetítésével kezdődik, ahol bemutatják a parasztasszonyok a kender megmunkálását. Archív felvételekkel kiegészített tárgybemutatón megismerkednek az eszközökkel és azokat ki is próbálhatják. Végezetül a szövés folyamatát nézhetik meg, és próbálhatják ki a helyben felállított szátván.
A foglalkozás időtartalma: 90 perc

Nógrád megye néprajzi értékei között kiemelkedő helyet foglal el, e földrajzi egység népviselete. Nyugodtan mondhatjuk, hogy ahány falu, annyi viselet. A kazári, a rimóci, a bujáki, a gutai, az őrhalmi öltözetek mind magukon viselik azokat a jegyeket, amelyek miatt könnyen felismerhetőek, beazonosíthatóak. De nem csak a viseletek voltak ennyire sokszínűek, hanem a ruhadarabok is, amelyekből összeállnak. Az óra célja nem az, hogy a diákok meg tudják majd különböztetni egymástól a falvak viseleteit, hanem az, hogy megismerjék azoknak a daraboknak az elnevezéseit, amelyekből a viseletek állnak. A játékos foglalkozás során alulról kezdve felöltöztetünk egy bábut, és közben megismerkedünk a ruhadarabok elnevezésével, azok alapanyagával, valamint készítési módjaikkal és helyes viselésükkel. A ruhadarabokat kézbe vesszük, megismerkedünk a vászonnal, a selyemmel, a bársonnyal és egyéb textilanyagokkal.
Tárgykészítés: csutkababa viseletben
Ajánlott korosztály: 1-6 osztály, 7-12 osztály
A foglalkozás időtartalma: 45 perc

A Palóc Múzeumban hét furfangos feladvány megfejtésével lehet lépésről lépésre közelebb haladni a kincs megtalálásához. A múzeum önkéntes kincskeresők segítségét kéri, hogy a legkülönfélébb rímekben elrejtett feladványokat megfejtve, bejárva a múzeum állandó és időszaki kiállításait, megleljék az elrejtett kincset… A játékos és mozgalmas foglalkozás során néhány alapfogalommal, mű-tárgyak elnevezéseivel, kiállításokkal ismerkedünk meg.
Ajánlott korosztály: 12 éves kortól
A foglalkozás előfeltétele: tárlatvezetés a múzeum állandó és időszaki kiállításaiban.

A „Mese-mese mátka…” című foglalkozás elsődleges célja a gyermekek meséken, mondókákon, népdalokon keresztül történő megismertetése a tradicionális paraszti tárgyi és szellemi kultúrával. Ma egy kisgyermek, ha szülei vagy óvónője, tanárnője mond neki egy mesét, népmesét, mondókát, vagy hall egy gyermekdalt nagyon sok olyan fogalommal találkozik, amely feloldásához a megoldó kulcs ma már csak a múzeumokban lelhető fel, mint pl. a Csipkerózsikában „elhíresült” 100 éves álmot hozó orsó, a Vert viszi veretlent című népmesében a sulyok, a Töröm-töröm a mákot című mondókából a motolla. A földre helyezett párnákon, szivacsokon kényelmesen el lehet helyezkedni mesehallgatáshoz, mondókázáshoz. Mozgást igénylő feladatokhoz a teret gyorsan fel lehet szabadítani. Az adott témához kapcsolódó tárgyakat, fotókat, illusztrációkat a gyerekekkel itt meg lehet ismertetni, megfoghatják, közelről szemrevételezhetik.

IRODALOMTÖRTÉNET

A magyar néphit boszorkánya: hagyományok, rítusok, irodalmi adaptációk (Mikszáth: Galandáné asszonyom)

Vajon képes e Málika néni fekete tyúkká változni éjszakánként? Milyen varázslattal lehet biztosítani a párunk hűségét? Mi köze a vérfarkasnak a boszorkányhoz? Valóban vérben fürdött e Báthory Erzsébet? A boszorkányvád már csak történelem?
A magyar népi hiedelemvilág egyik kiemelkedő alakja a boszorkány, mely hiedelemalak egyben napjaink népszerű ifjúsági regényeinek egyik közkedvelt figurája, a populáris kultúra szerves része. A múzeumpedagógiai foglalkozás keretei között a tanulók megismerkedhetnek a klasszikus hiedelemalakhoz köthető képzetekkel, rítusokkal, ünnepkörrel és történeti vonatkozásokkal.
A foglalkozás első harmadában egy rövid előadásra kerül sor vetítéssel, ezt pedig egy villámvetélkedő követi, melyben az osztály létszámának megfelelően a diákok 3-4-5 fős csapatokban versenyeznek. A kérdések, logikai fejtörők az előadásban elhangzottakra alapoznak.
A 90 perces foglalkozás során az előadásban sor kerül a Mikszáth novellában, a Galandáné asszonyomban fellelhető releváns vonatkozásokra is. A hosszabb foglalkozáson való részvétel előfeltétele a Mikszáth novella előzetes megismertetése egy tanóra keretében.

Ajánlott korosztály: felső tagozatosok, gimnazisták számára
A foglalkozás időtartalma: 60, illetve 90 perc.
Részvételi díj:  400 Ft/fő

A múzeumpedagógia modulban a tanulók Mikszáth regényeivel kerülhetnek közelebbi ismeretségbe egy interaktív előadás kapcsán. A foglalkozásokon a tervezett, választható Mikszáth művek a következőek:

  • Az aranykisasszony
  • Kísértet Lublón
  • A szelistyei asszonyok
  • Szent Péter esernyője

Az első foglalkozáson a tanulók megismerkedhetnek magával a történettel, majd a mű művelődéstörténeti hátterével. Végül pedig mindenki kitölthet egy keresztrejtvényt, vagy részt vehet az előadásra épülő vetélkedőn.

A második foglalkozás alkalmával a műben fellehető morális dilemmák és konfliktushelyzetek kapcsán a diákok konkrét szövegrészletek alapján két csoportra osztva kapnak szituációs feladatokat, amelyben közelebb kerülhetnek az adott kor világához, a mű aktualitásához. ( A játékok a drámapedagógia, vitakultúra, és propaganda működésének vonatkozásában zajlanak le.)

Technikai okok miatt a választható Mikszáth művek sorának módosításának lehetőségét fenntartjuk.

A foglalkozás időtartalma 60 perc.