OTVÁRACIA DOBA

Utorok – Sobota: 9.00 – 16.00 hod.
Zatvorenie pokladnice: 15.30 hod.

Nedala, Pondelok zatvorené